Radon orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon och garantera en radonfri inomhusmiljö är att mäta!

Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Hur hög radonhalten är går inte att veta utan att göra en radonmätning.

Radon finns naturligt överallt, i mark, luft och vatten. Radon kan komma in i våra bostäder från en eller flera av följande källor, marken, byggmaterial och/eller hushållsvattnet.

Radon från marken

Markradon är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt i luften inomhus. Radon åker in med markluften som sugs in genom olika otätheter i huset. Exempel på olika vägar in i huset är:

 • via sprickor i källarväggar och betonggolv
 • från jordgolv
 • via bjälklag på torpar- och krypgrund
 • omkring avloppsbrunnar och genom brunnarna om de är torrlagda
 • från kulvertmynningar
 • genom otäta rensluckor i golvbjälklaget

Radon från byggmaterial

Byggmaterial som är stenbaserade, till exempel lättbetong, betong och tegel innehåller radium och avger radon. Mestadels är halterna låga och medför inte någon hälsorisk men det finns särfall, nämligen blåbetong. Blåbetong eller blå lättbetong som den också kallas är den största radonkällan bland byggmaterial. Materialet tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Radon från hushållsvattnet

Bergborrade brunnar kan ha vatten med hög radonhalt. I kommunalt vatten är det väldigt ovanligt. Om hushållsvattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när vattnet dunstar. När man spolar vatten, tvättar diskar och så vidare.

Beställ radonmätning

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig att mäta radoninnehållet både säkert och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen).

I år är det för sent att påbörja en långtidsmätning för att få ett årsmedelvärde. Men du kan redan nu beställa radonmätning för mätsäsongen 2022/2023 eller beställa en korttidsmätning för att få en indikation.

Mäta radon kostnad

Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser. För 2022 gäller för närvarande dessa priser:

 • Långtidsmätning hus/villa 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning skola/förskola 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning arbetsplatse, 226 kr pris per mätdosa (exklusive moms).
 • Långtidsmätning lägenhet, från 396 kr per lägenhet, ett mätpaket innehåller 2 mätdosor.
 • Korttidsmätning (minst 7 dygn) 340 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).

Att mäta är enkelt

1. Beräkna och beställ
2. Placera ut mätdosorna
3. Skicka tillbaka

Efter en vecka ungefär får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte. Skulle mätningen visa att det finn radonhalter över gränsvärdet är nästa steg i processen en radonbesiktning. Om resultatet är under gräsvärdet behöver du inte göra någonting!

EcoQube är en intelligent, digital och prisvärd radonmätare med modern design. Med hjälp av patenterad radondetekteringsteknologi levererar EcoQube snabba, noggranna och pålitliga resultat i realtid för fortlöpande mätning och övervakning av radon. 

EcoQube är mer exakt än andra instrument som finns på marknaden för privatpersoner för hemmabruk och har fått flera utmärkelser, bland annat CES 2021 Innovation Awards Honoree och så finns den med på TIME:s lista över de bästa uppfinningarna 2021.

Med EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en bra och hälsosam miljö inomhus. Det första mätresultatet är tillgängligt redan efter 10 minuter efter påbörjad uppstart och ett tillförlitligt resultat har du på bara en timme. Detta betyder att om radonnivåerna ökar dramatiskt i ditt hem, kommer du att veta detta på timmar snarare än dagar, jämfört med andra radonmätare

EcoQube radonmätare

EcoQube är framtagen av det Silicon Valley-baserade företaget EcoSense. Ecosense är en innovatör inom radonmätningsbranschen. Deras intelligenta radonmätare integrerar en patenterad noggrann jonkammardetektionsteknik tillsammans med toppmodern analys- och bearbetningsmjukvara och kan därför leverera det första exakta mätresultatet på minuter istället för dagar. Ecosense har ett starkt engagemang för att göra radonmätning- och övervakningen enkel, exakt och snabb. Detta för att ge fler konsumenter möjlighet att leva säkert och hälsosamt. 

Ecosenses patenterade teknologi har testats både vid University of Michigan (Dept. of Nuclear Engineering and Radiological Science) och Kansas State University Radon Chamber. Resultaten från båda studierna visade att Ecosense radondetekteringsteknik presterade betydligt bättre än förväntat samtidigt som den visade prestanda jämförbar med förstklassiga detektorer av forskningskvalitet.

Beskrivning

 • Snabbt resultat – det första får du efter bara 10 minuter och ett tillförlitligt resultat har du inom en timme.
 • Lätt att använda och installera – idealisk för hemmabruk.
 • Noggrann och exakt – EcoQube radonmätare känner av 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³, vilket är 30 gånger känsligare än branschstandard.
 • Ansluts enkelt via ditt Wi-Fi.
 • Alla resultat levereras direkt till din mobil.
 • Användarvänlig app (både till Android och iOS) 
 • Utmärkt att använda till uppföljande mätning efter genomförd åtgärd eller förändring i ventilationen.
 • Kompakt, enkel och modern design.

Specifikation

Sensor: Pulsjonkammare
Känslighet: 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³
Precision: <+10% vid 400 Bq/m3 efter 10 timmar
Dataintervall: Var 10:e minut
Mätintervall: En gång per timme
Mätområde: 7 – 3700 Bq/m³
Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi
Larm: Integrerat ljudlarm
Visuell indikator: 3-färgs LED på framsidan
Strömförsörjning: 5V, 1A extern strömadapter
Vikt: 110 g
Storlek i diameter: 65 mm x 65 mm x 80 mm

Radonmätaren EcoQube hittar du i vår butik.

 

Radondagen gick av stapeln den 16 mars. Fokus detta år var arbetsplatser och egna hem. Eventet var både uppskattat och välbesökt. Totalt deltog 120 personer varav 80 var på plats fysiskt, resterande var med digitalt. På plats fanns även många utställare som alla var välbesökta.

Radondagen arrangeras av Svensk Radonförening och är en konferens för de som arbetar med och är intresserade av radon och radonrelaterade frågor.

Dagen öppnades med en presentation av Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening. Dag talade bland annat om Svensk Radonförenings aktuella arbete och mål för verksamheten de kommande åren.

Efter det talade Larisa Mileshina och Johanna Persson från Strålsäkerhetsmyndigheten om den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser samt tillsynen för radon på arbetsplatser. Följt av det talade Kirlna Skeppström Bjerking som arbetat med radonrelaterade frågor i över tjugo år och Dr. Karin Lindberg från Karolinska Institutet om radon och lungcancer. De belyste bland annat lungcancer som orsakas av exponering av förhöjda radonhalter under längre tid.

Utöver detta talade Bo Thunholm från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala om radon i vatten. Britt-Marie Karlsson från Trollhättans kommun berättade om hur tillsynen i en kommun fungerar och Niklas Dalgrip från SISAB i Stockholm berättade om åtgärder och optimering av radonhalten på Stockholms skolor.

Dagen bjöd även på valdebatt! Caroline Szyber moderator, Larry Söder (KD), Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C) och Leif Nysmed (S) deltog. Den stora frågan gällde radonbidraget som inte längre går att söka. I budgeten för i år finns inga resurser avsatta för bidraget. Panelen var eniga om att radonbidraget eller något liknande behövs och publiken höll med. Dagens avslutades med en sammanfattning av Dag Sedin.

Dagen var väldigt lyckad och uppskattad och gav tillfälle till både ökad kunskap, möten, mingel och utbyte av erfarenheter!

Om du har gjort en radonmätning som visar förhöjda radonhalter behövs en radonsanering göras. Beroende på var radonet kommer finns olika alternativ på åtgärder. Här presenteras några av de vanligaste metoderna.

Innan en radonsanering behövs en radonbesiktning göras. En radonbesiktning görs enkelt på plats i hemmet. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Oavsett om det rör sig om radon från marken, radon från vattnet eller från byggmaterial kan vi hjälpa dig med att ta fram en bra och långsiktig lösning på problemet.

Tre typer av åtgärder

Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på varifrån radon kommer. I grunden finns tre typer av åtgärder:

 • Eliminera radonkällan. Den här metoden är vanligtvis väldigt dyrt och endast möjligt i undantagsfall med markbundet radon. Men på grund av effekten kan det ibland vara motiverat att byta material.
 • Stänga ute radonet så att det inte når in i inomhusluften. Här finns en rad olika alternativ som lufttryckspåverkande åtgärder, luftspalter och tätskikt.
 • Utspädning av radon som nått inomhusluften. Ventilationstekniska åtgärder för att öka luftväxlingen och/eller minska undertrycket inomhus.

Radonsanering vid radon i byggmaterial

Det vanligaste sättet att minska förhöjd radonhalt orsakad av radon från byggmaterialet är att öka luftväxlingen. Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel:

 • „Sätta befintligt ventilationssystem i bruk.
 • Öppna utelufts- och frånluftsdon (ventilation), rensa kanaler och kontrollera eventuella befintliga fläktar. Ofta är det en bra idé att montera in flera uteluftsdon (mekanisk ventilation) i huset.„
 • Konvertera befintligt S-system (självdragssystem) till F-system (mekanisk frånluftsventilation).
 • Installera ett FTX-system (mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Generellt kan man säga att fördubblas luftväxlingen kan radonhalten halveras. Är radonhalten 500 Bq/m3 vid 0,2 omsättningar per timme blir den cirka 250 Bq/m3 vid 0,4 oms/h eller 125 Bq/m3 vid 0,8 oms/h.Andra åtgärder för att sänka radonhalten är:
 • Applicera ett radontätt skikt på de ytor och delar som består av radonhaltigt material. „
 • Installera luftspalter.
 • Byta ut radonhaltigt byggmaterial (blåbetong).

Radonsanering vid radon från marken

Om det har konstaterats att den uppmätta radonhalten nästan uteslutande orsakas av markradon bör man först täta sprickor och andra otätheter mot marken. I vissa fall är det inte möjligt att få ner radonhalten bara genom att göra detta. Då måste man komplettera med ytterligare åtgärder som exempelvis:

 • Installera en radonsug eller  radonbrunn för att sänka lufttrycket i
  marken under huset för att på så sätt förhindra att radonhaltig jordluft
  sugs in.
 • „Installera mekaniskt till- och frånluftssystem. Detta är en relativt dyr åtgärd. „
 • Installera luftspalter utmed golvytan och, om det krävs, även utmed källarytterväggarnas insidor.
 • Installera en enkel frånluftsfläkt i källarytterväggen, och om det behövs flera uteluftsventiler. Den här åtgärden kan vara lämplig i källarutrymmen som inte står i direkt förbindelse med husets bottenvåning.
 • „Öka luftväxlingen, det vill säga förbättra ventilationen genom att montera in flera uteluftsventiler.
 • Försluta hela golvet genom att applicera ett radontätt material på ytan.

Radonsanering vid radon från hushållsvattnet

De vanligaste åtgärderna för att få bort radon från vatten är användning av radonavskiljare . En radonavskiljare är en gasavskiljarenhet där radonet förs över från vatten till luft. Radonavskiljare är ofta mycket effektiva, mer än 95 procent av radonet avlägsnas.

Efter radonsaneringen är gjord

Se till att göra en ny radonmätning (kontrollmätning/uppföljande mätning) efter radonsaneringen för att se till att halterna minskat och radonsaneringen gett önskat resultat.

 

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB