RADONBESIKTNING

Om din radonmätning visar förhöjda radonhalter så är nästa steg att göra en radonbesiktning på plats.
Syftet med en besiktning är att identifiera radonkällor och därefter ge dig förslag på åtgärder som löser dina radonproblem.

HUR GÖR VI?

Vi ser över huskonstruktion, mäter gammastrålning från byggnaden, söker läckor och bedömer ventilationens verkan. När vi har hela bilden klar för oss får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemen.

Radonbesiktningen kan sammanfattas med följande delar:
  • Ventilation kontrolleras.
  • En genomgång av bostaden, ritningar och gjord radonmätningsrapport.
  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialet
  • Eventuell sniffmätning av inläckande markradon
  • Resultaten av radonbesiktningen sammanställs tillsammans med åtgärdsförslag.

KOMPENTENS OCH SERVICE

Alla våra radonbesiktningsmän har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) radonutbildningar med godkänt resultat och använder sig av mätinstrument för radon och gammastrålmätning som kalibreras årligen.

Radonbesiktning görs inom någon vecka efter att du hört av dig. Därefter ge vi dig ett förslag på åtgärder som löser dina radonproblem samt räknar ut kostnader för
åtgärder.

TIPS OM HUR KAN DU FÖRBEREDA DIG

  • Ha mätrapporten från den senaste radonmätningen, en planritning över huset och byggnadsbeskrivning tillgänglig.
  • Vi måste komma åt inspektionsluckor, inkommande el och vattenledning samt golvbrunnar

HÄR GENOMFÖR VI RADONBESIKTNINGAR

Stockholm, Södermanland, Uppsala.

BOKA TID FÖR RADONBESIKTNING

Gå in på kontaktsidan och boka en tid som passar dig.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB