Rea!

Radonmätning på arbetsplatser

280,00kr

Pris per dosa (inkl. moms; 226:- ex. moms).
Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser.

Artikelnr: 913 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Radonmätning på arbetsplatser kan man enkelt göra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser, som vi har sammanfattad här:

 • Metodbeskrivning gäller för arbetsplatser samt skolor, förskolor och andra allmänna lokaler
 • Dock inte för gruvor och underjordsanläggningar under utförande
 • Medelvärde räcker för arbetsplatser
 • Årsmedelvärde krävs för skolor, förskolor och allmänna lokaler

Arbetsplatser

 • Värdet ska avspegla den tid arbetstagare vistas i lokalen (på arbetsplatsen)
 • Mätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april)
 • Radonmätning ska genomföras i två steg:
  • orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm, minst 60 dagar)
  • uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning;  ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser)

Placering av radonmätare

 • Mätning i varje separat byggnad
 • Minst var 5:e lokal med markkontakt bör mätas
 • Minst en mätning per övre plan och minst en mätning per 200 m²
 • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

Här beställer du spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

I varje beställning ingår:

 • Antal beställda ackrediterad radonmätare i en gastät påse
 • Login till vårat elektroniska mätprotokoll (smartphone, surfplatta och dator)
 • Enkla mätinstruktioner (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning)
 • Analys och resultatrapport från SWEDAC ackrediterat laboratorium
 • Telefonsupport om du behöver hjälp
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Steg 1 –Beställning

 • Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.
 • Mätningen måste ske under eldningssäsong (1/10-30/4).
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar.
 • Varje byggnad och mätadress måste ha sitt eget mätpaket.

Tips från oss:
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer
in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva
man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Steg 2 – Placering av mätdosor

 • Placera ut doserna enligt anvisningen på varje våningsplan.
 • Fyll i samtliga uppgifter (inklusive startdatum) på det elektroniska mätprotokollet.
 • Spara den gastäta förpackningen. Du bör lägga dosorna i den när du returnerar dem.

Steg 3 – Skicka tillbaka

 • Efter minst 60 dagar samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det elektroniska mätprotokollet. Med att spara uppgifterna intygar du att mätningen genomförts enligt instruktionerna. Skicka omedelbar spårfilmdosorna tillbaka det mätlaboratoriet.
 • Efter ca en vecka får du en ackrediterad radon mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte.

Allmänt

Arbetsgivare är ansvariga för att de anställda inte arbetar i en miljö med förhöjda radonhalter. Som arbetsgivare är du skyldig att mäta och känna till radonhalterna, försöka åtgärda och sänka radonhalter över referensnivån och anmäla om åtgärderna inte leder till sänkta radonhalter. Radonhalten ska mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. En så kallad långtidsmätning. Om årsmedelvärdet överstiger referensnivån på arbetsplatsen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten under referensnivån. Att hålla nere radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. De rikt- och gränsvärden som finns för radon är fastställda av Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. De gräns- och riktvärden som gäller för arbetsplatser är följande:

 • 200 Bq/m3  i lokaler ovan jord vid normal arbetstid på 1800 h.
 • 400 Bq/m3 i källare och bergrum vid normal arbetstid på 1800 h.
 • 1300 Bq/m3 för berg- och gruvarbete vid normal arbetstid på 1300 h.

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004. Under en övergångsperiod fram till årsskiftet 21/22 kan den gamla metodbeskrivningen fortfarande användas om så önskas. Det är viktigt att kontrollera radonhalten på arbetsplatser. Långvarig exponering av förhöjd radonhalt kan orsaka lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB