Rea!

Radonmätning på arbetsplatser

Det ursprungliga priset var: 310,00kr.Det nuvarande priset är: 280,00kr.

Pris per detektor (inkl. moms; 226:- ex. moms). Minsta beställningsmängd 2 detektorer.
Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser.

 

Artikelnr: 913 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Radonmätning på arbetsplatser kan man enkelt göra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser, som vi har sammanfattad här:

 • Metodbeskrivning gäller för arbetsplatser samt skolor, förskolor och andra allmänna lokaler
 • Dock inte för gruvor och underjordsanläggningar under utförande
 • Medelvärde räcker för arbetsplatser
 • Årsmedelvärde krävs för skolor, förskolor och allmänna lokaler

Arbetsplatser

 • Värdet ska avspegla den tid arbetstagare vistas i lokalen (på arbetsplatsen)
 • Mätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april)
 • Radonmätning ska genomföras i två steg:
  • orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm, minst 60 dagar)
  • uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning;  ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser)

 


Kalkylator

Beräkna hur många radondetektorer du behöver:
Steg 1/2: Källarplan, markplan och övriga våningar
Hur många rum finns det under mark (källarplan) där någon anställd vistas mer än 50 timmar om året?

- +
Hur många rum finns det på markplan där en anställd vistas mer än 4 timmar om dagen?

- +
Hur många andra våningsplan finns det (frånräknat källare och markplan) där en anställd vistas mer än 4 timmar om dagen?

- +

Totalt antal radondosor som behövs

För mer information, tryck på pilen


Total
detektor(er)

Så här räknar vi

Vår kalkylator utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. En beräkning måste göras i varje separat byggnad.

 1. I källarplan ska det placeras ut minst en radondosa i alla rum där anställda befinner sig mer än 50 timmar per år. För större rum ska minst en radondosa placeras per 150 m².
 2. I entréplan ska det placeras ut minst en radondosa i alla rum där anställda befinner sig mer än 4 timmar per dygn. För större utrymmen och rum ska minst en radondosa placeras per 150 m².
 3. På högre våningsplan ska det placeras ut minst två radondosor på varje våningsplan och minst en dosa per 250 m².

Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. IRMA:s metodbeskrivning kan innebära fler radondosor än med SSM:s metodbeskrivning. En stor fördel med det är bättre kartläggning. 

Placering av radonmätare

 • Mätning i varje separat byggnad
 • I källarplan ska det placeras ut minst en mätdosa i alla rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På bottenplan ska det placeras ut minst en mätdosa  i alla rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På högre våningsplan ska det placeras ut minst två mätdosor på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 200 m².
 • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

Instruktionerna utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. IRMA:s metodbeskrivning kan innebära fler radondosor än med SSM:s metodbeskrivning. En stor fördel med det är bättre kartläggning.

Här beställer du spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

”Radonmätning

I varje beställning ingår:

 • Antal beställda ackrediterad radonmätare i en gastät påse
 • Login till vårat elektroniska mätprotokoll (smartphone, surfplatta och dator)
 • Enkla mätinstruktioner (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning)
 • Analys och resultatrapport från SWEDAC ackrediterat laboratorium
 • Telefonsupport om du behöver hjälp
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Steg 1 –Beställning

 • Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.
 • Mätningen måste ske under eldningssäsong (1/10-30/4).
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar.
 • Varje byggnad och mätadress måste ha sitt eget mätpaket.

Tips från oss:
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer
in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva
man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Steg 2 – Placering av mätdosor

 • Placera ut doserna enligt anvisningen på varje våningsplan.
 • Fyll i samtliga uppgifter (inklusive startdatum) på det elektroniska mätprotokollet.
 • Spara den gastäta förpackningen. Du bör lägga dosorna i den när du returnerar dem.

Steg 3 – Skicka tillbaka

 • Efter minst 60 dagar samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det elektroniska mätprotokollet. Med att spara uppgifterna intygar du att mätningen genomförts enligt instruktionerna. Skicka omedelbar spårfilmdosorna tillbaka det mätlaboratoriet.
 • Efter ca en vecka får du en ackrediterad radon mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte.

Allmänt

Arbetsgivare är ansvariga för att de anställda inte arbetar i en miljö med förhöjda radonhalter. Som arbetsgivare är du skyldig att mäta och känna till radonhalterna, försöka åtgärda och sänka radonhalter över referensnivån och anmäla om åtgärderna inte leder till sänkta radonhalter. Radonhalten ska mätas under minst två månader mellan 1 oktober till och med 30 april. En så kallad långtidsmätning. Om årsmedelvärdet överstiger referensnivån på arbetsplatsen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att sänka radonhalten under referensnivån. Att hålla nere radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. De rikt- och gränsvärden som finns för radon är fastställda av Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. De gräns- och riktvärden som gäller för arbetsplatser är följande:

 • 200 Bq/m3  i lokaler ovan jord vid normal arbetstid på 1800 h.
 • 400 Bq/m3 i källare och bergrum vid normal arbetstid på 1800 h.
 • 1300 Bq/m3 för berg- och gruvarbete vid normal arbetstid på 1300 h.

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004. Under en övergångsperiod fram till årsskiftet 21/22 kan den gamla metodbeskrivningen fortfarande användas om så önskas. Det är viktigt att kontrollera radonhalten på arbetsplatser. Långvarig exponering av förhöjd radonhalt kan orsaka lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB