Blogg inlägg

Blåbetong i hus

Radonmätare, Radonmätning

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag. Eftersom blåbetong var…

Så ser arbetet med radon ut internationellt

Åtgärd

Fler länder än någonsin tidigare arbetar aktivt kring arbetet med radon men många länder behöver fortfarande vidta åtgärder för att mildra effekterna av den cancerframkallande radioaktiva gasen, enligt en ny WHO-undersökning.Hittills har totalt 56 länder svarat…

RADONBIDRAGET FASAS UT 2021

Radonbidrag

I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat att införa radonbidraget för radonsanering i småhus. Men nu fasas bidraget tyvärr ut. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och…

Radonmätning på arbetsplatser

Åtgärd, Radonmätare, Radonmätning

Arbetsgivare har ett ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Som arbetstagare ska du kunna känna dig trygg i din arbetsmiljö. Alla arbetsgivare har därför bl.a. ett ansvar för att de anställda inte arbetar i en miljö…

Radonbidraget är äntligen tillbaka!

Åtgärd, Radonbidrag, Radonsanering

Radonbidraget – nu är det klart att regeringen kommer att återinföra radonbidraget! Bostadsministern säger i en intervju i Sveriges Radio Ekot att det var ett misstag att ta bort radonbidraget Regeringens höstbudget presenteras den 20:e september,…

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB