Vad är radonmätning

Vad är en radonmätning?

Så vad är en radonmätning? Radonmätning = kontroll av radonhalten i inomhusluften. En radonmätning utförs för att ta reda på hur hög radonhalten är i luften i en bostad eller byggnad. Radon är en osynlig och

Läs mer »
Radonmätning krav

Radonmätning krav

Vad finns det för krav på radonmätning egentligen? Här reder vi ut alla frågetecken. Radon är en osynlig och luktfri gas som bara kan upptäckas genom mätning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer

Läs mer »
Radonhus

Vad är radonhus?

Hus med höga radonhalter kallas för radonhus. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farligt för hälsan. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i hus genom otätheter i grunden.  Hur

Läs mer »
Vad är radonmätning?

Vad är radonmätning?

Vad är radonmätning? Radonmätning är när man mäter radonhalten i inomhusluften under en viss tidsperiod. Syftet är att ta reda på om det finns förhöjda radonhalter eller ej. Att utsättas för radon under lång tid ökar

Läs mer »
Vad är radon

Vad är radon?

Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.  Radon är naturligt förekommande i marken över hela Sverige. Den främsta

Läs mer »
OVK besiktning

OVK besiktning

I de flesta byggnader är det nödvändigt med en regelbunden ventilationskontroll, ofta förkortad som OVK, vilket står för ”obligatorisk ventilationskontroll”. Undantaget från kravet på OVK-besiktning gäller endast privatbostäder för en eller två familjer. Huvudsyftet med OVK

Läs mer »
Mäta radon

Mäta radon

Dags att mäta radon! Radonsäsongen är i full gång, och nu är det hög tid att beställa hem radondosor för mätning. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning som ger

Läs mer »
Radon mätning

Radon mätning

Att göra en radon mätning i din bostad är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Radonmätning i villor och radhus ska göras mellan oktober och april under minst två månader för ett säkert resultat. Med

Läs mer »
Gammastrålning

Gammastrålning

Gammastrålning finns naturligt i vår omgivning. En del av strålningen kommer från marken under våra fötter. Mängden gammastrålning kan variera. Det beror på vilka halter av uran, torium och kalium som finns i berggrunden, marken och

Läs mer »
Fakta om radon

10 viktiga fakta om radon

Radon är en radioaktiv, färg- och luktfri gas som kan finnas i hus och andra byggnader. Radon kan vara skadligt att andas in eftersom det kan orsaka lungcancer, så det är viktigt att hålla radonhalten inomhus

Läs mer »
Radonmätningar

Radonmätningar – vi hjälper dig!

Dags för radonmätningar! För säkert resultat är den bästa tiden att mäta radon under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du göra en radonmätning själv

Läs mer »
Radon i hus

Radon i bostäder

Hur ofta ska man mäta radon i hus, vad kostar en radonmätning och hur går det till? Här rätar vi ut alla frågetecken gällande radonmätningar, kostader och hur radon kan komma in i huset. Det enda

Läs mer »
FTX ventilation

FTX ventilation

FTX ventilation är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeväxlare. F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Fördelarna med FTX-ventilation Bra ventilation ger frisk luft som vi mår bra av. För att

Läs mer »
Blåbetong

Därför ska du se upp med blåbetong

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger även blåbetong gammastrålning. Höga radonhalter är farligt, så pass att det kan orsaka cancer. I Sverige räknar man med att cirka

Läs mer »
Radonmätningar arbetsplats

Radonmätning arbetsplatsen – det här gäller

Vad gäller vid radonmätning på arbetsplatsen? Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. På jobbet ska man känna sig trygg och säker. Radon på arbetsplatser regleras

Läs mer »
Radondagen

Välbesökt på Radondagen 2022

Radondagen gick av stapeln den 16 mars. Fokus detta år var arbetsplatser och egna hem. Eventet var både uppskattat och välbesökt. Totalt deltog 120 personer varav 80 var på plats fysiskt, resterande var med digitalt. På

Läs mer »
Radonsanering

Radonsanering – lämpliga åtgärder

Om du har gjort en radonmätning som visar förhöjda radonhalter behövs en radonsanering göras. Beroende på var radonet kommer finns olika alternativ på åtgärder. Här presenteras några av de vanligaste metoderna. Innan en radonsanering behövs en

Läs mer »
Blåbetong i hus

Blåbetong i hus

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag. Eftersom blåbetong var

Läs mer »
Karta

Så ser arbetet med radon ut internationellt

Fler länder än någonsin tidigare arbetar aktivt kring arbetet med radon men många länder behöver fortfarande vidta åtgärder för att mildra effekterna av den cancerframkallande radioaktiva gasen, enligt en ny WHO-undersökning.Hittills har totalt 56 länder svarat

Läs mer »

RADONBIDRAG FASAS UT 2021

Radonbidrag fasas ut. I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat att införa radonbidraget för radonsanering i småhus. Men nu bidraget bort. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en-

Läs mer »

Radonmätning på arbetsplatser

Arbetsgivare har ett ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Som arbetstagare ska du kunna känna dig trygg i din arbetsmiljö. Alla arbetsgivare har därför bl.a. ett ansvar för att de anställda inte arbetar i en miljö

Läs mer »
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB