Radondagen

Välbesökt på Radondagen 2022

Radondagen gick av stapeln den 16 mars. Fokus detta år var arbetsplatser och egna hem. Eventet var både uppskattat och välbesökt. Totalt deltog 120 personer varav 80 var på plats fysiskt, resterande var med digitalt. På

Läs mer »
Radonsanering

Radonsanering – lämpliga åtgärder

Om du har gjort en radonmätning som visar förhöjda radonhalter behövs en radonsanering göras. Beroende på var radonet kommer finns olika alternativ på åtgärder. Här presenteras några av de vanligaste metoderna. Innan en radonsanering behövs en

Läs mer »
Blåbetong i hus

Blåbetong i hus

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag. Eftersom blåbetong var

Läs mer »
Karta

Så ser arbetet med radon ut internationellt

Fler länder än någonsin tidigare arbetar aktivt kring arbetet med radon men många länder behöver fortfarande vidta åtgärder för att mildra effekterna av den cancerframkallande radioaktiva gasen, enligt en ny WHO-undersökning.Hittills har totalt 56 länder svarat

Läs mer »

RADONBIDRAGET FASAS UT 2021

I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat att införa radonbidraget för radonsanering i småhus. Men nu fasas bidraget tyvärr ut. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och

Läs mer »

Radonmätning på arbetsplatser

Arbetsgivare har ett ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Som arbetstagare ska du kunna känna dig trygg i din arbetsmiljö. Alla arbetsgivare har därför bl.a. ett ansvar för att de anställda inte arbetar i en miljö

Läs mer »

Fantastisk radonmätare RD200 Radon Eye

Radonmätaren RD200 Radon Eye är en nykomling som kommer att ge konkurrenterna skrämselhicka. Den har en känslighet och precision som överträffar mätare för 10000 kr på marknaden och det till ett pris av ca 3000 kr. Lägg

Läs mer »

Radonbidraget är äntligen tillbaka!

Radonbidraget – nu är det klart att regeringen kommer att återinföra radonbidraget! Bostadsministern säger i en intervju i Sveriges Radio Ekot att det var ett misstag att ta bort radonbidraget Regeringens höstbudget presenteras den 20:e september,

Läs mer »

Radonsug – bättre och mer kostnadseffektiv metod

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring

Läs mer »
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB