OBJEKTIV RADONMÄTNING MED EUROPAS SNABBASTE SVARSTIDER

RADONMÄTNING

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

  •  Godkända mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
  • Sveriges bästa telefonsupport

Våra kunder säger:

RADONMÄTNING I HUS SAMT FLERBOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER

Radonmätning lägenhet

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Gör-det-själv-guide
Riktig bra Brf suppport

REA

Innehåller 2 dosor (inkl. moms).

Radonmätning villa

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Pris per dosa (inkl. moms).

Radonmätning arbetsplatser

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kalkylator

REA

Pris per dosa (exkl. moms).

Snabb korttidsmätning

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Pris per dosa (inkl. moms).

Radonmätning skolor

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Pris per dosa (inkl. moms).

Komplett service flerbostadshus

Gäller Stockholm
Komplett service
Helhetslösning
Kostnadsfri rådgivning

BEGÄR OFFERT

Vi tar hand om hela processen!

Radonmätning i hus, flerbostadshus och på arbetsplatser är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt själv göra en långtidsmätning och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning från oss får du en tydlig indikation om det finns ett radonproblem. Självklart gör vi också hembesök för att säkra en radonfri inomhusluft. 

Läs mer nedan eller gå direkt till vår butik.

EcoQube Radonmätare

 NYHET! 

EcoQube - ny intelligent radonmätare för villaägare

✓ Resultat på bara 10 minuter
✓ Snabb och noggrann
✓ WiFi-ansluten
✓ Alla resultat levereras direkt till din mobil
✓ Utmärkt radonmätare för uppföljande radonmätning
✓ Kompakt och modern design

NÄR SKA MAN GENOMFÖRA RADONMÄTNING I HUS?

Radonmätning hus

RADONMÄTNING VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV BOSTAD

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, t.ex. förhöjda radonhalter. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har en skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har en skyldighet att informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

Radonmätning vid ombyggnation

RADONMÄTNING VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete.

Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, till exempel genom nya tätare fönster.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

RADONMÄTNING VID BYTE AV VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt. 

Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

radonmätning vid misstanke om radon

RADONMÄTNING OM DU TROR ATT DET FINNS RADON I DITT HUS

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Vet DU vad du och dina barn andas in?

Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden i Sverige! Det är enkelt att mäta själv.

RADONMÄTNINGENS VIKT I DITT HUS

Det är fler svenskar som avlider på grund av förhöjda halter av radon i inomhusluften än av trafikolyckor. Drygt 325.000 av landets bostäder har förhöjda radonhalter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. En radonmätning avslöjar om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. Det är den osynliga, luktfria och radioaktiva gasen Radon-222 som är boven i dramat och orsakar näst efter rökning flest lungcancerfall i Sverige. Naturvårdsverket anser att alla småhus, samt lägenheter byggda med blåbetong eller belägna i bottenplan skall radonmätas. 


Fram till idag har allt för få bostäder fått radonhalten undersökt. Takten på antalet utförda radonmätningar behöver ökas, skriver man i de miljömål som beslutats för Sverige.

En radonmätning klargör om du har ett radonproblem. Blir svaret godkänt, har du ett kvitto på en sund boendemiljö att visa upp vid en eventuell försäljning. Skulle det visa sig att du har radonhalter över gränsvärdet står vi gärna till tjänst med rådgivning som syftar till att få ned radonhalten under årsmedelvärdet.
Då inget hus är det andra likt kan du inte dra slutsatser från din grannes radonmätning. Blåbetong i konstruktionen, inläckage av markradon från en trasig bottenplatta eller radon i dricksvattnet är några av de orsaker som gör att just ditt hus eller lägenhet kan ha ett radonproblem. Efter en större ombyggnad eller förändring av ventilationssystemet rekommenderar vi alltid en ny radonmätning. Som villaägare kan du enkelt göra en radonmätning själv. Beställ hem radonmätare via vår shop, placera ut dem och när mätperioden är slut returnerar du dem. Efter ungefär en vecka får du en mätrapport som visar om det finns en förhöjd radonhalt eller ej.

DÄRFÖR SKALL DU ANLITA ACATRAIN RADONMÄTNING AB

CERTIFIERAD

Alla våra besiktningsmän är certifierade av Strålsäkerhetsmyndigheten

FÖRSÄLJNINGS-MÄTNING

Vår kompetens är stor inom försäljningsmätning

KOSTNADER

Mätpaketet är komplett, inga dolda kostnader

OMEDELBAR ANALYS

Vi har realtidsmätare för omedelbar analys av din radonhalt

LEDANDE LABORATORIUM

Vårt laboratorium är ett av Europas ledande inom radonanalys

RADONMÄTNING VILLA

Radonmätning i villa/hus ska ske under normala boendeförhållanden. För att få ett årsmedelvärde ska radonmätningen (en långtidsmätning) utföras under eldningssäsongen, mellan den 1 oktober och den 30 april och pågå i minst två månader. Att mäta själv är både enkelt och billigt!

Om du behöver få ett snabbt resultat kan du överväga att genomföra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men är ett bra alternativ vid till exempel husköp eller efter genomförda åtgärder.

Radonmätning villa

Foto: Nathan Dumlao, Unsplash.com

Radonmätning brf

Foto: Wiktor Karkocha, Unsplash.com

RADONMÄTNING BRF OCH FLERBOSTADSHUS

Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att kontinuerligt planera och övervaka sina fastigheter för att förebygga eller undanröja eventuella hälsorisker för de boende. Detta inkluderar att genomföra radonmätningar och att vidta åtgärder om radonhalten i en lägenhet överstiger det rekommenderade riktvärdet på 200 Bq/m3. Vi erbjuder två alternativ för bostadsrättsföreningar, byggbolag och flerbostadshusägare: 1. Komplett service där vi tar hand om hela processen. 2. Gör-det-själv-paket.

RADONMÄTNING ARBETSPLATSER

Arbetsgivaren har fullt ansvar för att se till att de anställda inte utsätts för förhöjda radonhalter på sin arbetsplats. Det är arbetsgivarens skyldighet att genomföra radonmätningar, vidta åtgärder för att minska radonhalter över referensnivån och rapportera om åtgärderna inte resulterar i sänkta radonhalter.

Mätning av radonhalten ska pågå i minst två månader (under eldningssäsongen) mellan den 1 oktober och 30 april.

Radonmätning arbetsplats

Foto: Brooke Cagle, Unsplash.com

Radonmätning skolor och förskolor

Foto: CDC, Unsplash.com

RADONMÄTNING SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Radonhalten i skolor och förskolor ska hållas under gränsvärdet 200 Bq/m3 enligt Strålskyddsförordningen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning i skolor och förskolor och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån. Det är enkelt att utföra mätningen själv! Det är dock viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser och Socialstyrelsens ”Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor”.

DET ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA radonmätare!

Bor du i småhus gör du din radonmätning själv utan problem. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. All information du behöver hittar du i vår butik. Ett flerbostadshus är precis lika enkelt att mäta själv, men vi står självklart gärna till tjänst med att placera ut och hämta in mätdosorna och redovisar sedan resultatet.
Spela videoklipp

Radonmätare och MÄTMETODER

radonmätning i villa

SÅ HÄR GÖR DU EN LÅNGTIDSMÄTNING

Avsikten med en långtidsmätning är att under normala boendeförhållanden avgöra om du och din familj exponeras för skadliga radonnivåer. Du skall inte ändra på något under mätperioden, utan leva precis som vanligt under tiden du gör en radonmätning. Planerar du större ombyggnader skall du vänta med radonmätningen tills dessa är klara. Har du frågor om detta tveka inte att kontakta oss. Du beställer enkelt ett paket för radonmätning i villa i vår butik.

Själva mätperioden skall vara minst sextio dagar för att du skall få ett tillförlitligt snittvärde. Radonhalterna varierar nämligen under dygnet och från dag till dag. Radonmätningen ska göras med radonmätare någon gång mellan oktober till april, den period man kallar för eldningssäsongen.

När du beställt kommer du inom ett par dagar att få hem dina spårfilmsdosor tillsammans med instruktioner och ett svarskuvert. Hur många radonmätare du beställer beror på storleken på bostaden. Varje våningsplan måste få minst en dosa och helst också varje rum i källaren, eftersom det då blir lättare att spåra var markradon tar sig in. När du genomfört din långtidsmätning samlar du in mätdosorna och fyller i det bifogade mätprotokollet, skriver sedan under och skickar in till oss. Du kommer då att ha ett tillförlitligt årsmedelvärde för mängden radon i inomhusluften. En radonmätning som uppfyller alla de krav våra myndigheter ställer.

Det finns olika metoder för mätning av radon inomhus. Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda spårfilmsdosor. Metoden används för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i en bostad. Sen finns det elektretbaserad integerande radonmätare. Även den här metoden används för att uppskatta årsmedelvärdet av radongashalten i en bostad. Kontinuerligt registrerande radonmätare anger mätvärde varje timme. Med den metoden kan man se skillnader i radonhalter under olika delar av dygnet.

Korttidsmätning

KORTTIDSMÄTNING – NÄR DU SKA KÖPA ELLER SÄLJA

Förhöjd radonhalt i inomhusluften räknas inte som ett dolt fel, det är därför viktigt att köparen fullgör sin undersökningsplikt. Saknas det uppgifter om radonhalten finns det möjlighet att förhållandevis snabbt skapa sig en bild av läget i objektet. Man gör då en rådgivande korttidsmätning.

Radonmätningen utförs med en annan sorts radonmätare än vid en långtidsmätning, och tar bara sju till tio dagar. Med en sådan korttidsmätning får parterna ett underlag som visar om det eventuellt kan tillkomma kostnader för en radonsanering. Du beställer enkelt ett paket för korttidsmätning i vår butik

En korttidsmätning är endast rådgivande och kan inte användas för myndighetsbeslut. En korttidsmätning bör endast utföras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning som till exempel vid husköp eller efter åtgärd.

Uppföljande mätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor ska också genomföras med en korttidsmätning.

GAMMASTRÅLNING FRÅN BLÅBETONG

Från 1929 och fram till mitten av 70-talet byggdes många villor och hyreshus med lättbetong framställt av radioaktivt alunskiffer, så kallad blåbetong.


Misstänker du att det finns blåbetong i en huskonstruktion, kan vi komma ut till dig och snabbt avgöra om så är fallet. Byggnadsmaterialet avger inte bara radongas, utan även gammastrålning, vilket gör det lätt att identifiera. Vår personal gör då en radonmätning med en gammamätare. Vi fastställer sedan omfattningen av radioaktivt byggnadsmaterial och strålningsnivån. Genom att väga samman detta med luftväxlingen kan vi komma med förslag på vad som krävs för att din bostad skall komma under gränsvärdet för mängden radongas i inomhusluften.

Ofta räcker det med att öka luftcirkulationen för att få ned radonmängden. För att göra en tillförlitlig bedömning av inomhusluften rekommenderar vi alltid en kompletterande långtidsmätning som du kan beställa i vår butik. Här kan du läsa mer om blåbetong.

SNIFFMÄTNING AV RADON

ACATRAIN Radonmätning kan med hjälp av det mycket tillförlitliga mätinstrumentet RAD 7 identifiera var någonstans markradon läcker in i din bostad. Ofta är det otäta rörgenomföringar eller inspektionsluckor som orsakar förhöjda radonhalter. Sniffmätning ger också besked om hur radonhalten förändras vid justeringar av ventilationssystemet i en bostad. 

Den här är typen av radonmätare vid radonmätning är ett viktigt verktyg vid en radonsanering.

ELEKTRONISK KORTTIDSMÄTNING

När det är av olika anledningar krävs ett snabbt besked om en fastighet har förhöjda radonvärden tillhandahåller vi elektronisk korttidsmätning. 

Vi placerar då ut radonmätare och kan inom 48 timmar ge dig ett svar på om det finns radon i luften. 

En sådan här radonmätning ersätter inte en långtidsmätning, utan får ses som en fingervisning om radonstatus i bostaden.

ATT TÄNKA PÅ VID EN VILLAFÖRSÄLJNING

KÖPAREN

Köparen har ett undersökningsansvar och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

SÄLJAREN

Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

MÄKLAREN

Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Tolka radonmätning

ATT TOLKA EN RADONMÄTNING

Kanske du sitter med ett villaprospekt som innehåller ett mätprotokoll från en radonmätning gjord på säljarens uppdrag. Kanske är det en korttidsmätning? Eller så är den gjord utanför eldningsperioden? Eller så är den gjord före en större ombyggnad? Flera faktorer måste ofta vägas in för att avgöra om en rapport överhuvudtaget är relevant. 

Korttidsmätningar är bara rådgivande och skall tolkas med största försiktighet. En sådan behöver kompletteras med en långtidsmätning för att du säkert skall veta tillståndet i din bostad. Beror den förhöjda radonhalten på byggnadsmaterial eller inläckande markradon. Kanske det är en kombination av båda delarna? Var har man placerat ut radonmätare (mätdosorna)? Hur många? Har du frågor om hur du skall tolka en radonmätning får du gärna kontakta oss.

Radonutredning och läcksökning

SÅ LÖSER VI DITT RADONPROBLEM

Åtgärder mot radon – skulle din radonmätning visa att bostaden har radonhalter över gränsvärdet är nästa steg en radonbesiktning. Vi kan hjälpa dig att boka en konsult i det område du bor i. En sådan besiktning syftar till att ta fram ett underlag för en radonsanering, där det ofta räcker med förbättrad ventilation. Är problemet inläckande markradon är huset otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor i husets grund, inspektionsluckor och rörgenomföringar. Det beror på att det finns ett undertryck i fastigheten. När så är fallet försöker man täta huset. Ofta kombineras detta med en radonsug, en mycket effektiv metod för att sänka halten av markradon. Det tredje och sista steget är att installera ett ventilationssystem, en i sammanhanget större investering som vi ofta kan jobba runt för att undvika onödigt kostsamma lösningar. ACATRAIN Radonmätnings målsättning är alltid största möjliga kundnytta.
Det sista steget är en radonmätning. En långtidsmätning för att konstatera att din bostad har en sund inomhusluft med en radonhalt klart under gränsvärdet.

Radonmätning hyreshus

RADONMÄTNING HYRESHUS

En hyresvärd ansvarar för att radonhalten inte överstiger gränsvärdet på 200Bq/m3 luft. Tänk på att minst tjugo procent av lägenheterna i en huskropp måste radonmätas för att den skall vara tillförlitlig. Dessutom minst en lägenhet per plan, samt alla lägenheter som har markkontakt. Finns det blåbetong i konstruktionen är en radonmätning av alla lägenheter obligatorisk. Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som löper på höjden genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och under minst 2 månader för att man skall få fram ett årsmedelvärde. När mätningen är över samlar du in mätdosorna (radonmätare) och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att för dig att intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Ett par veckor senare har du svaren.

Kom ihåg-lista hyreshus

KOM IHÅG-LISTA FÖR HYRESHUS

Varje lägenhet som mäts skall ha ett eget mätpaket

Köparen har ett undersökningsansvar och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

Samtliga källarrum, källargångar och trapphus bör radonmätas för att vi skall kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig

Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Markradon

MARKRADON DEN VANLIGASTE ORSAKEN

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Normalt är radonhalten där någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3. Gränsvärdet inomhus är som vi nämnt, 200 Bq/m3. Källare och rum i markplan har självklart alltid en större exponering, men det finns exempel där felaktiga ventilationssystem orsakat mycket höga halter av radongas högre upp i ett hus. När luftrycket inomhus är lägre än det under huset sugs radonhaltig luft in i huskroppen. Är marken samtidigt full av små sprickor och grunden glipar, är det en stor risk för mycket höga radonhalter. Nivåer på 40 000 Bq/m3 har ibland uppmätts. Är det låga nivåer kan en tätning av grunden räcka. Men vanligen krävs det i kombination med en radonsug i bottenplattan.
Radonhaltigt vatten

RADONHALTIGT VATTEN

Har du kommunalt vatten kan du sluta läsa här, eftersom detta alltid renas från radon. Det här gäller bara fastigheter med borrad brunn. Ungefär åtta procent av dessa uppskattas ha förhöjda halter. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften, problemet åtgärdas enkelt med en radonavskiljare. Med en sådan når du 99 procent rening från radioaktiv gas.
Radon i hus

Foto: Alexander Dummer, Unsplash.com

RADON I HUS

Radon kan endast upptäckas genom mätning. Radon i våra hem och byggnader kan komma från olika källor som marken, byggmaterial som blåbetong och hushållsvattnet. Den vanligaste källan till radon i våra bostäder är markradon. Riktvärdet för radon i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och leder till ungefär 500 fall av lungcancer varje år.

RADON GRÄNSVÄRDE

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål, såsom offentliga byggnader gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, har gemensamt fastställt referensnivån och de gränsvärden som gäller.
Radon gränsvärde

Foto: Radonmätning.se

Radon och lungcancer

Foto: CDC, Unsplash.com

RADON OCH LUNGCANCER

Radon inomhus utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluft ungefär 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Majoriteten av dem som drabbas av lungcancer till följd av radonexponering är rökare eftersom kombinationen av radon och rökning ökar risken för lungcancer. För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader.

RADONMÄTNINGAR

För att upptäcka förhöjda radonhalter är det nödvändigt att genomföra radonmätningar. För att erhålla ett tillförlitligt resultat med ett årsmedelvärde rekommenderas det att utföra mätningen under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen bör pågå under minst två månader.

Den mest pålitliga metoden för radonmätning är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätning, vilket ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Radonmätningar

Foto: Radonmätning.se

Becquerel

Foto: Radonmätning.se

BECQUEREL

Becquerel (förkortat Bq) är den måttenhet som används för att mäta radioaktivt sönderfall. En becquerel (Bq) representerar enheten för aktivitet hos en radioaktiv källa och definieras som ett sönderfall per sekund (1 Bq = 1 sönderfall per sekund). Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.

RADONMÄTARE

Om du inte tidigare har genomfört en radonmätning och vill ta reda på om det finns förhöjda radonhalter, rekommenderas spårfilmsdosor. Spårfilm är den vanligaste mätmetoden för både lång- och korttidsmätningar. Dosorna placeras ut enligt medföljande instruktioner och när mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter ungefär en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte. För privatpersoner används främst digitala radonmätare för kontinuerlig övervakning och för uppföljande mätning efter genomförd radonsänkande åtgärd.
Radonmätningar

Foto: Radonmätning.se

Gammastrålning

Foto: National Cancer Institute, Unsplash.com

GAMMASTRÅLNING

Precis som beta- och alfastrålning kan gammastrålning resultera i skador på cellnivå i kroppen och därmed öka risken för hälsoproblem som cancer. Radon är känt för sin förmåga att orsaka cancer vid långvarig exponering för höga halter. Byggmaterialet blåbetong avger både gammastrålning och radon. Med tanke på kopplingen mellan radon och gammastrålning är det därför viktigt att genomföra radonmätningar och vidta åtgärder om halterna visar sig vara höga.

ISOTOPER

En isotop av ett grundämne som inte är stabil betecknas som en radioaktiv isotop. Flera av de tyngre grundämnena saknar helt stabila isotoper och genomgår alltid sönderfall vid en konstant hastighet efter deras bildande. Vid sönderfallet utsänder de varierande former av strålning samtidigt som de omvandlas till isotoper av andra grundämnen.
Atom

Foto: Tara Winstead, Pexels.com

OVK besiktning

Foto: Bekky Bekks, Unsplash.com

OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

I många byggnader är det nödvändigt att genomföra en OVK, vilket står för obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med detta är att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och att ventilationssystemen fungerar korrekt.

Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att genomföra den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet. Denna kontroll ska utföras av en kvalificerad funktionskontrollant med rätt certifiering.

ENERGIDEKLARATION

Genom att genomföra en energideklaration får fastighetsägaren en omfattande översikt över byggnadens energiförbrukning och inomhusmiljö. Genom att minska energikonsumtionen kan ägaren inte bara uppnå kostnadsbesparingar utan även bidra till en mer hållbar miljö.
Energideklaration

Foto: Unseen Studio, Pexels.com

VET DU VAD DU OCH DINA BARN ANDAS IN?

Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB