RADONSANERING

När du väl har konstaterat att det finns radon i ditt hus, d.v.s du har gjort radonmätning och har gjort en radonbesiktning, så behövs radonsanering. Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten så hjälper vi dig med att ta fram en långsiktig lösning som är säker, diskret och passar ditt hus.
Förutom hälsoeffekterna så har saneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.

RADON FRÅN BYGGNADSMATERIALET

Radongasen avgår konstant från väggytan. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbeläggning påverkar hur mycket radon som utsöndras. En obehandlad blåbetongvägg avger mycket mer radongas än en målad och putsad yta. Ett spikhål genom tätskiktet försämrar isoleringsförmågan avsevärt. Läs mer nedan!
En obehandlad blåbetongvägg bör förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången.
Bra att veta: En fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.
Radonsanering görs genom att omsätta luft genom mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag. Det handlar om att tunna ut gasen tillräckligt mycket.

Radonsanering – Möjlighet 1

Riv bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

Fördelar: Låg kostnad och små ingrepp.
Nackdelar: Kallras, mycket begränsad effektivitet.

Rekommenderas när endast en liten sänkning av radongashalten behövs.

Radonsanering – Möjlighet 2

Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Montera ett frånluftssystem!

Fördelar: Ganska låg kostnad. Frånluftssystem kan öka luftomsättningen flera gånger med konstant flöde.

Nackdelar: Kallras och ökade uppvärmningskostnader.

Frånluftssystem bör inte användas om det finns markradon av betydelse, då mer luft från marken kan sugas in och därmed försämra resultatet. Radonsug och frånluftsystem fungerar bra.

Radonsanering – Möjlighet 3

Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system)

Fördelar: Ger bästa effekten av alla lösningar. Luftomsättningen kan ökas utan problem. Rätt mängd luft till varje rum. Värmen återvinns i värmeväxlare.

Nackdelar: Hög kostnad och stora ingrepp.

Skorstenspipor, garderober eller krypvindar och biutrymmen kan användas för att dölja rören. Många tror att ljudnivån är störande i FTX-system. Rätt monterat och dimensionerat, med spjäll, ljuddämpare samt en proportionell justering av luftflödena, så blir ljudnivån mycket låg. För sovrum monteras gärna en extra ljuddämpare före utblåset.

RADON FRÅN MARKEN

Markradon
Radonsanering görs med installerad radonsug, radonbrunn eller tätningar.
Luft från marken letar sig in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Drivkraften är undertrycket vid bottenplattan, på grund av husets ventilation. Radon kommer in via rörgenomförgreningar, rensluckor för avlopp, sprickor mellan platta och nerdragen grundmur.
Skulle du helt lyckas täta alla ställen för läckage så är radonproblemet ur världen. Tyvärr är det näst intill omöjligt att hitta och komma åt att täta alla ställen.

Radonsanering – Möjlighet 1

Täta bottenplattan och rörgenomförgreningar där radonet läcker in.
Fördelar: Litet ingrepp, låg kostnad.
Nackdelar: Svårt att uppnå bra resultat om det finns flera läckställen i plattan. Svårigheter att hitta alla läckage.

Radonsanering – Möjlighet 2

Riv bort fönsterlister samt montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler!
Fördelar: Låg kostnad, små ingrepp
Nackdelar: Kallras, ger endast en liten sänkning av radonhalten.
Ett bra komplement till radonsug och tätning.

Radonsanering – Möjlighet 3

Installera en radonsug eller radonbrunn. Den skapar ett undertryck under plattan så att luften från marken förhindras att sugas in i huset!

Fördelar: en rejäl sänkning av radongashalten om sugpunkterna placeras på rätt ställe.

Nackdelar: Dyrare än tätning, ett större ingrepp.

Radonsug och tätning ger tillsammans det bästa resultatet.

Radonsanering – Möjlighet 4

Förbättra ventilationen med ett FTX-system. Systemet måste balanseras så att undertrycket inte blir för stort.

FTX-system är dock sällan den bästa åtgärden vid markradonproblem.

Men tillsammans med radonsug får du den bästa effekten. Det handlar ofta om en kombination av radon från marken och från blåbetong.

RADON FRÅN HUSHÅLLSVATTEN

ico-water-m-300x261

BEHÖVER DU HJÄLP MED RADONSANERING?

OVK-BESIKTNING

ico-ventil-s
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB