RADONSANERING

Radonsaneringskonsult

När du väl har konstaterat att det finns radon i ditt hus, d.v.s du har gjort radonmätning och har gjort en radonbesiktning, så behövs radonsanering. Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten så hjälper vi dig med att ta  fram en långsiktig lösning som är säker, diskret och passar ditt hus.
Förutom hälsoeffekterna så har saneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.