Rea!

Radonmätning i skolor och förskolor

280,00kr

Pris per dosa (inkl. moms).
Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser.

Artikelnr: 911 Kategorier: , , , Etiketter: ,

Radonmätning i skolor och förskolor kan man enkelt göra själv. Men det är viktig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning samt kompletterande vägledning för radonmätningar i skolor och förskolor från Socialstyrelsen (2006:11), som vi har sammanfattad här:

Årsmedelvärde krävs för skolor, förskolor och allmänna lokaler

Allmänt

 • Mätningar ska utföras i klassrum och andra utrymmen där elever vistas under större delen av skoldagen
 • Mätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april)
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar
 • Radonmätning ska genomföras i två steg:
  • orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm)
  • uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning;  ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser)

Guide för att beräkna antal radonmätare

 • Mätning i varje separat byggnad
 • Vid direkt markkontakt (BV och källare) beror antal mätdosor på antal klassrum:
  • 1-4 klassrum med markkontakt = alla klassrum ska mätas
  • 5-10 klassrum med markkontakt = hälften ska mätas
  • Fler än 10 klassrum = 5 klassrum ska alltid mätas. För varje påbörjat femtal ska ytterligare ett klassrum mätas
 • Minst en mätning per övre plan och minst en mätning per 500 m²
 • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

Exampel

 • 4 klassrum i källaren = 4 mätpunkter
 • 8 klassrum på BV (450 m², ingen markkontakt) = 2 mätpunkter (pga varje byggnad måste alltid mätas med minst 2 mätdosor)
 • 10 klassrum i källaren, 10 på BV och 10 på plan 1 (600 m² på alla plan) = 5 + 2 + 2 mätpunkter

Här beställer du spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

I varje beställning ingår:

 • Antal beställda radondosor i en gastät påse
 • Login till vårat elektroniska mätprotokoll (smartphone, surfplatta och dator)
 • Enkla mätinstruktioner (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning)
 • Analys och resultatrapport från SWEDAC ackrediterat laboratorium
 • Telefonsupport om du behöver hjälp
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Steg 1 – Beställning

 • Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.
 • Mätningen måste ske under eldningssäsong (1/10-30/4).
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar.
 • Varje byggnad och mätadress måste ha sitt eget mätpaket.

Tips från oss:
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer
in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva
man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Steg 2 – Placering av mätdosor

 • Placera ut doserna enligt anvisningen på varje plan.
 • Fyll i samtliga uppgifter (inklusive startdatum) på det elektroniska mätprotokollet.
 • Spara den gastäta förpackningen. Du bör lägga dosorna i den när du returnerar dem.

Steg 3 – Skicka tillbaka

 • Efter minst 60 dagar samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det elektroniska mätprotokollet. Med att spara uppgifterna intygar du att mätningen genomförts enligt instruktionerna. Skicka omedelbar spårfilmdosorna tillbaka det mätlaboratoriet.
 • Efter några arbetsdagar får du en ackrediterad radon mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB