Rea!

Radonmätning i skolor, förskolor och arbetsplatser

Det ursprungliga priset var: 310,00kr.Det nuvarande priset är: 280,00kr.

Pris per detektor (inkl. moms). Minsta beställningsmängd 2 detektorer.
Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser.

 

Artikelnr: 911 Kategorier: , , , Etiketter: ,

Radonmätning i skolor och förskolor som också är en arbetsplats kan man enkelt göra själv. Men det är viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Årsmedelvärde krävs för skolor, förskolor och allmänna lokaler

Allmänt

 • Mätningar ska utföras i klassrum och andra utrymmen där elever/personal vistas under större delen av skol/arbetsdagen
 • Mätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april)
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar
 • Radonmätning ska genomföras i två steg:
  • orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm)
  • uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning;  ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser)

 


Kalkylator

Beräkna hur många radondetektorer du behöver:
Steg 1/2: Källarplan, markplan och övriga våningar
Hur många rum finns det under mark (källarplan) där någon anställd vistas mer än 50 timmar om året?

- +
Hur många rum finns det på markplan där en anställd vistas mer än 4 timmar om dagen?

- +
Hur många andra våningsplan finns det (frånräknat källare och markplan) där en anställd vistas mer än 4 timmar om dagen?

- +

Totalt antal radondosor som behövs

För mer information, tryck på pilen


Total
detektor(er)

Så här räknar vi

Vår kalkylator utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. En beräkning måste göras i varje separat byggnad.

 1. I källarplan ska det placeras ut minst en radondosa i alla rum där anställda befinner sig mer än 50 timmar per år. För större rum ska minst en radondosa placeras per 150 m².
 2. I entréplan ska det placeras ut minst en radondosa i alla rum där anställda befinner sig mer än 4 timmar per dygn. För större utrymmen och rum ska minst en radondosa placeras per 150 m².
 3. På högre våningsplan ska det placeras ut minst två radondosor på varje våningsplan och minst en dosa per 250 m².

Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. IRMA:s metodbeskrivning kan innebära fler radondosor än med SSM:s metodbeskrivning. En stor fördel med det är bättre kartläggning. 

Guide för att beräkna antal radonmätare

 • Mätning i varje separat byggnad
 • I källarplan ska det placeras ut minst en mätdosa i alla rum där elever/personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På bottenplan ska det placeras ut minst en mätdosa  i alla rum där elever/personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På högre våningsplan ska det placeras ut minst två mätdosor på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 200 m²
 • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

Instruktionerna utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. IRMA:s metodbeskrivning kan innebära fler radondosor än med SSM:s metodbeskrivning. En stor fördel med det är bättre kartläggning.

Här beställer du spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

”Radonmätning

I varje beställning ingår:

 • Antal beställda radondosor i en gastät påse
 • Login till vårat elektroniska mätprotokoll (smartphone, surfplatta och dator)
 • Enkla mätinstruktioner (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning)
 • Analys och resultatrapport från SWEDAC ackrediterat laboratorium
 • Telefonsupport om du behöver hjälp
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Steg 1 – Beställning

 • Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.
 • Mätningen måste ske under eldningssäsong (1/10-30/4).
 • Mätperioden ska vara minst 60 dagar.
 • Varje byggnad och mätadress måste ha sitt eget mätpaket.

Tips från oss:
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer
in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva
man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Steg 2 – Placering av mätdosor

 • Placera ut doserna enligt anvisningen på varje plan.
 • Fyll i samtliga uppgifter (inklusive startdatum) på det elektroniska mätprotokollet.
 • Spara den gastäta förpackningen. Du bör lägga dosorna i den när du returnerar dem.

Steg 3 – Skicka tillbaka

 • Efter minst 60 dagar samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det elektroniska mätprotokollet. Med att spara uppgifterna intygar du att mätningen genomförts enligt instruktionerna. Skicka omedelbar spårfilmdosorna tillbaka det mätlaboratoriet.
 • Efter några arbetsdagar får du en ackrediterad radon mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte.

Allmänt: Radonmätning i skolor och förskolor

Radonhalterna i skolor och förskolor ska hållas under 200 Bq/m3 enligt Strålskyddsförordningen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning i skolor och förskolor och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån.

Radonmätning i skolor och förskolor ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser och Socialstyrelsens ”Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor”. Den kompletterande vägledningen förtydligar tillämpningen på dessa arbetsplatser och ger rekommendationer på hur många lokaler som ska mätas.

Det första steget är att göra en orienterande mätning, en långtidsmätning med spårfilmsdosor i minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Spårfilmdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om den orienterade mätningen visar förhöjd radonhalt ska en uppföljande mätning (korttidsmätning) göras efter åtgärd. Mätningen ska pågå när arbete försiggås.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB