RADONUTREDNING OCH LÄCKSÖKNING

Vi är specialister på att hitta radonläckor i problemfastigheter!

ANSVAR SOM FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Radon är en osynlig, luktfri gas som är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Fastighetsägare ska (enligt miljöbalken 26 kap. 19 §) fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa. Det innebär skyldigheten att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet eller uthyrd lokal. Dessutom ställs krav från miljökontoren på att radonhalter ska kunna redovisas.

VÄLJA RÄTT

Om din radonmätning visar förhöjda radonhalter så är nästa steg att göra en radonbesiktning eller en komplett radonutredning. Om endast en eller ett fåtal lägenheter visar för höga radonhalter så räcker det oftast med en radonbesiktning för att ge dig åtgärdsförslag. Har däremot flera lägenheter eller lokaler för höga radonhalter, så krävs det en radonutredning för att hitta orsaken innan vi kan ge dig åtgärdsförslag. En radonutredning är mer omfattande och tidskrävande. Både radonbesiktningen och radonutredningen genomförs på plats i fastigheten. Ring och berätta för oss så hjälper vi er att välja rätt!

RADONBESIKTNING

Radonbesiktningen tar ca en timme och kan sammanfattas med följande delar:
  • Ventilation kontrolleras.
  • En genomgång av bostaden, ritningar och rapporten från radonmätningen.
  • Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialet
  • Eventuell sniffmätning av inläckande markradon
  • Resultaten av radonbesiktningen sammanställs i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag.

RADONUTREDNING

En radonutredning är mer omfattande och tidskrävande
  • En grundligt genomförd radonutredning ger svar på orsaken till höga radonhalter och vad som behöver åtgärdas
  • Radonutredningen är ett underlag för styrelsearbete samt i all kommunikation med tillsynsmyndigheter ( Arbetsmiljöverket och miljökontor)
  • Utredningen kan ta allt ifrån några timmar till ett antal dagar.
  • Mätningar genomförs med hjälp av ett flertal avancerade radonmätinstrument Rad 7 (det bästa instrumentet för att spåra radonläckage).
  • Vi analyserar även tidigare utförda radonarbete i fastigheten.

HAR DU MISSAT ATT GENOMFÖRA RADONMÄTNINGEN?

Läs mer på sidan ”Radonmätning i flerbostadshus” så att du inte missar kraven som måste uppfyllas när mätning ska genomföras.

HÄR GÖR VI RADONBESIKTNINGAR OCH UTREDNINGAR

Storstockholm, Uppsala och Södermanland

BOKA TID

Gå in på kontaktsidan och boka en tid som passar dig.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB