RADONMÄTNING I VILLA

Radonmätning i villa

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden för lång- och korttidsmätningar i Sverige. Den visar ett medelvärde för hela mätperioden. Hanteringen är enkel och billig. För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Korttidsmätningar kan göras under hela året och används för att få snabbt ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus). Korttidsmätningar är dock bara rådgivande.

Mätningen ska ske under normala boendeförhållanden.

NÄR SKA MAN MÄTA RADON?

ico-sell

VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV BOSTAD

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, t.ex. förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har skyldighet att informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

ico-build

VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete. Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, t ex. genom nya tätare fönster.

ico-vent

VID BYTE AV VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att göra en radonmätning. Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

ico-think

OM DU TROR ATT DET FINNS RADON

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.
Vet DU vad du och dina barn andas in?
Det är enkelt att mäta själv.