RADONMÄTNING I VILLA

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden för lång- och korttidsmätningar i Sverige. Den visar ett medelvärde för hela mätperioden. Hanteringen är enkel och billig. För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Korttidsmätningar kan göras under hela året och används för att få snabbt ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus). Korttidsmätningar är dock bara rådgivande.

Mätningen ska ske under normala boendeförhållanden.

NÄR SKA MAN MÄTA RADON?

VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV
BOSTAD

Köparen har vid köp av hus eller
bostadsrätt ansvaret för att
kontrollera att inga uppenbara fel
finns i bostaden, t.ex. förhöjda
radonvärden. Radon anses inte
vara ett dolt fel.
Säljaren har skyldighet att upplysa
om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har skyldighet att
informera sig om eventuella
radonmätningar och har
upplysningsplikt gentemot köparen.

VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till,
är det alltid bra att kontrollera
radonhalten i luften innan samt efter
genomfört arbete. Genom förändring
i husets konstruktion är det möjligt
att mer radonhaltig markluft kan
komma in eller att husets
luftomväxling försämras, t ex. genom
nya tätare fönster.

VID BYTE AV
VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets
ventilation är det viktig att göra en
radonmätning. Det är lätt att göra
fel. Om undertrycket i huset ökar kan
mycket mer radonhaltig luft komma
in i huset än förut.

OM DU TROR ATT DET FINNS
RADON

Radon är den näst största orsaken
till lungcancer efter rökning i Sverige.
Vet DU vad du och dina barn andas
in?
Det är enkelt att mäta själv.

SÅ HÄR GÖR DU

Steg 1

Räkna ut hur många spårfilmdosor du
behöver.
  • Minst två bostadsrum ska mätas i alla bostäder (t.ex. ett sovrum och ett vardagsrum)
  • Minst ett bostadsrum på varje bebott plan
  • Välj helst rum som är representativa (där ni vistas mycket)
TIPS från oss:
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.
Beställ radondosor via vår hemsida.

Steg 2

Placera ut doserna enligt anvisningarna på varje våningsplan med boendeutrymmen. Spara den gastäta förpackningen. Du bör lägga dosorna i den när du returnerar dem.

Steg 3

När mätperioden är slut fyller du i det medföljande mätprotokollet och skickar tillbaka det till mätlaboratoriet tillsammans med spårfilmdosorna.

INOM NÅGRA VECKOR FÅR DU MÄTRESULTATET

UNDER 200 Bq/m³

Om resultatet är under gränsvärdet av 200 Bq/m³ behöver du inte göra någonting (men vi rekommenderar ett värde under 100 Bq/m³ lika som WHO).

ÖVER 200 Bq/m³

Visar det sig att du har förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m³) så får du besked av oss vad som kan vara lämpligt att välja, radonbesiktning eller utredning.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB