Långtidsmätning

Långtidsmätning radon! Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt själv göra en radonmätning och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde.

För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde ska radonmätningen utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en radonmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Så här gör du: 1. Beställ hem radonmätare 2. Placera ut dosorna 3. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys 4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett årsmedelvärde. Målet med en långtidsmätning är att, under vanliga levnadsvillkor, ta reda på om man utsätts för skadliga radonhalter. Vi erbjuder objektiv ackrediterad radonmätning med Europas snabbaste svarstider och Sveriges bästa telefonsupport. Vi hjälper dig mäta radonhalten både tryggt och kostnadseffektivt

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB