Rea!

Radonmätning i lägenhet

Det ursprungliga priset var: 575,00kr.Det nuvarande priset är: 495,00kr.

Ett mätpaket innehåller 2 spårfilmdosor (inklusive moms). Mängdrabatt se lista längst ner. Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser. Fri frakt och retur.

Använd vår kalkylator för att räkna ut antal lägenheter som ska mätas

Beskrivning

Det är enkelt och billigt att göra en ackrediterad radonmätning i lägenhet själv. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ackrediterad radonmätning för sina lägenheter. Vår gör-det-själv-guide är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Mätningen ska genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen) för att få ett årsmedelvärde för myndighetsbeslut. Om du enbart vill få en snabb indikation kring dina radonhalter rekommenderar vi dig till att göra en korttidsmätning (utan årsmedelvärde).

 

Gör det själv guide radonmätning för BRF / Bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder:

 • RABATTERADE PRISER (se bild nedan)
 • Fri frakt och retur
 • En riktigt bra service
 • I alla mätpaket ingår 2 spårfilmsdosor, instruktioner och analys av ett svenskt ackrediterat laboratorium

Med beställningsbekräftelsen kommer en länk för att ladda ner alla våra viktiga mallar:

 • Gör-det-själv-guide
 • Checklista
 • En riktigt bra service
 • Mätinstruktioner
 • För BRF’s anslagstavla: Allmän information om radonmätning i föreningen
 • Till boende i utvalda lägenheter: Radonmätning i din lägenhet

och dessutom:

 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter


Tre saker är viktiga för att uppfylla myndighetens krav:

Rätt beräkning av antal lägenheter som ska mätas.

Ett årsmedelvärde för alla utvalda lägenheter.

Alla årsmedelvärden ska ligga under det nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3.

 

Beräkning av antal lägenheter som ska mätas i er BRF / flerbostadshus

Varje huskropp ska beräknas separat.
Alla lägenheter med markkontakt måste mätas. Med markkontakt avses lägenheter som inte har källare eller annat ventilerat utrymme under (t.ex. garage), utan ligger direkt på mark eller har markkontakt genom väggen (t.ex. suterränghus). Kryp- och torpargrund räknas som markkontakt.
Minst 20% av alla lägenheter i högre belägna plan måste mätas, vi rekommenderar 30% (eftersom dosor ibland städas bort).
Minst en lägenhet per våningsplan. Undvik att välja bostäder ovanpå varandra.
Bostäder som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) är bra att mäta i, eftersom markradon kan ta sig upp genom dessa utrymmen.
Lägenheter där byggnadsmaterialet kan misstänkas att bidra till förhöjd radonhalt t. ex blåbetong.

 

Utförande för att få årsmedelvärde

Varje lägenhet måste mätas med minst två spårfilmsdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium, som ni kan beställa från vår webbshop.
Mätningen i sin helhet måste utföras under eldningssäsongen (1/10-30/4). Placera dosorna senast i slutet av februari. Avsluta radonmätningen senast den 30 april.
Mätningen måste fortgå under minst 60 dagar.
Vid beräkning av årsmedelvärde tas endast mätresultat från boutrymmen med.
Mätinstruktioner måste följas noggrant.
Analysen måste göras av ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

 

Nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3

Radonhalter över 200 Bq/m3 utgör en hälsorisk för boende. Även om det bara är en lägenhet som är över gränsvärdet behöver problemet åtgärdas. Ni kan läsa mer om åtgärder under Steg 5.


Steg 1 beräkna antal: radonmätning i lägenhet

Följ anvisningarna ovan eller använd vår kalkylator.


Steg 2 beställ radonmätning flerbostadshus brf

När ni vet hur många lägenheter som behöver mätas i er bostadsrättsförening är det dags att beställa. Varje lägenhet behöver ett mätpaket som beställs i vår webbshop.

Med beställningsbekräftelsen kommer en länk för att ladda ner hela Gör-det-själv-guiden med massor tips och tricks och alla våra andra viktiga mallar:

Radonmätning i lägenhet

 

 • Gör-det-själv-guide
 • Checklista
 • Mätinstruktioner
 • För BRF’s anslagstavla: Allmän information om radonmätning i föreningen
 • Till boende i utvalda lägenheter: Radonmätning i din lägenhet

 


Tips från oss: Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.


Mängdrabatt

 • Antal mätpaket
 • 11 – 25 st
 • 26 – 99 st
 • från 100
 • Pris inkl. moms
 • 470,25 kr
 • 445,50 kr
 • 396,00 kr
 • Rabatt i %
 • 5 %
 • 10 %
 • 20 %

Mängdrabatt dras av automatisk i varukorgen.

 

Behöver ni hjälp? Vi tar hand om hela processen!

Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare har du kanske inte tid att utföra en radonmätning själv, eller är osäker på hur många lägenheter som ska mätas och hur spårfilmdosorna ska placeras ut? Här kan vi kan hjälpa till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus i hela Storstockholm samt Lund och Malmö en komplett helhetslösning där vi tar hand om alla steg i hela processen.

I komplett service ingår:

 • Beräkning av antal mätpaket för alla huskroppar.
 • 2 mätdosor per lägenhet/lokal/källare.
 • Kontakt med boende.
 • Placering av spårfilmdosor.
 • Insamling och protokollskrivning.
 • Analys av ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.
 • Kontroll av mätresultat samt en sammanställning.
 • Kommunikation med kommunen (miljökontoret).
 • Kostnadsfri rådgivning i fall det finns förhöjda halter av radon.

Vi erbjuder:

 • Riktigt bra och rabatterade priser
 • Utmärkt service och Sveriges bästa telefonsupport
 • Snabb leverans
 • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar

Begär gärna en offert!

Allmänt: Radonmätning i lägenhet

Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken 26 kap. 19 §. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att göra radonmätning i lägenhet regelbundet. Lagen säger att du som fastighetsägare fortlöpande ska planera och kontrollera fastigheten för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa. 

Detta innebär att du som fastighetsägare har en skyldighet att utföra radonmätning i lägenhet, det vill säga mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder att minska förhöjda halter om riktvärdet överstiger 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) i en lägenhet.

Mätningen ska utföras i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av bostäder och genomföras med radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

För att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde ska radonhalten mätas i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Den vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor (från ett ackrediterad laboratorium). Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Radon i inomhusluften kan komma från marken under eller runt bostaden, byggmaterial (blåbetong) och från hushållsvattnet.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB