Spårfilmdosor för radonmätning

Spårfilmdosor för radonmätning! Med spårfilmsdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Vi erbjuder radonmätning i hus, flerbostadshus, skolor, förskolor och på arbetsplatser. Vi utför även radonbesiktning, radonsanering, radonutredning och läcksökning. Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt.

Behovet av radonmätning kan variera beroende på situationen. I vissa fall behövs en snabb mätning med korttidsmätning, medan en mer detaljerad långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Korttidsmätning

Om du behöver ett snabbt besked om radonhalten kan du göra en korttidsmätning. Den ger inte ett årsmedelvärde, men kan vara ett bra alternativ i specifika situationer som vid husköp eller efter genomförda åtgärder.

Långtidsmätning

För att få en mer detaljerad bild av radonhalten och ett tillförlitligt årsmedelvärde bör du göra en långtidsmätning. Den utförs under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under minst två månader.

När bör du mäta radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du gör en radonmätning i följande situationer:
– Var tionde år om du redan har gjort en mätning.
– Efter renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten.
– Vid köp eller försäljning av bostad.
– Vid byte av ventilations- eller värmesystem.
– Vid husbygge.
– Om du misstänker att det finns radon.

Vi erbjuder både korttids- och långtidsmätning av radon. Vi hjälper dig att välja rätt mätmetod för din situation och ger dig råd om hur du kan sänka radonhalten i din bostad.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB