Radonmätning arbetsplatser

Radonmätning arbetsplatser: Som arbetsgivare har du ansvar för att din personal inte utsätts för förhöjda radonhalter på arbetsplatsen. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer.

Ditt ansvar:

Mät radonhalten: Du är skyldig att mäta radonhalten på arbetsplatsen. Mätningen ska göras under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.
Åtgärda förhöjda halter: Om radonhalten överstiger referensnivån ska du vidta åtgärder för att sänka radonhalten.
Anmäl till Strålsäkerhetsmyndigheten: Om du inte lyckas sänka radonhalten under referensnivån ska du anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Varför mäta radon?

Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall i Sverige varje år.

Ny metodbeskrivning för radonmätning

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser trädde i kraft den 1 oktober 2021. Den nya metoden ger bättre möjligheter att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB