Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Eftersom blåbetong var ett så populärt byggmaterial under många år kan många bostäder fortfarande innehålla byggmaterialet. Om ditt hus byggdes mellan 1929 och 1975 finns alltså risken att det kan innehålla blå lättbetong. Men bara för att huset består av blåbetong betyder inte det automatiskt höga radonhalter. Avgörande är vilka delar av huset som består av blåbetong, vilken sort det är och hur ventilationen är. Det enda sättet att veta om du har ett radonproblem är att mäta.

Blåbetong i hus

Vid en radonmätning mäter du om radonhalterna i bostaden överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m³. För tillförlitligt resultat bör radonmätningen göras under eldningssäsongen. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader.

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En så kallad radonbesiktning. Genom att göra en gammamätning kan du få reda på om det kan vara på grund av blåbetong. Du får också reda på var blåbetongen finns och om den producerar lite eller mycket radon. En gammamätning är en effektiv metod eftersom du får svar direkt. Om du redan nu misstänker att ditt hus innehåller blåbetong och om det byggdes mellan 1929 och 1975 kan du förslagsvis hoppa över radonmätningen och mäta gammastrålning direkt. Så hur löser man då problem med blåbetong i hus? Det vanligaste åtgärden är öka luftomväxlingen inomhus genom att förbättra ventilationen.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB