Radonmätaren RD200 Radon Eye är en nykomling som kommer att ge konkurrenterna skrämselhicka. Den har en känslighet och precision som överträffar mätare för 10000 kr på marknaden och det till ett pris av ca 3000 kr.

Lägg därtill att man lätt kan få över alla mätdata via bluetooth till en smartphone eller läsplatta. Mätvärdena presenteras i form av ett diagram och genom att ta en skärmdump kan man sedan skicka diagrammet som sms eller mail.

Mätvärdena kan sparas på telefonen för att sedan sparas ner på datorn. Textfilen importeras sedan i Excel eller liknande program för eventuell vidare bearbetning.

Finns att köpa i vår webbshop

RD200 top-view
Jag har sanerat radon i över tjugo års tid och alla mina saneringar har jag kontrollmätt med snabba och känsliga instrument som loggar radonhalten varje timme. Fördelen med ”kontinuerlig” mätning är att man snabbt kan se effekten av åtgärden och även felsöka när allt inte går som det skall. Jobbar man med radonsanering och garantier blir man till slut van vid att hantera sådana situationer. Jag köpte mina första mätare 1999 från USA, från Durridge Co, mätaren hette Rad 7. En förträfflig mätare som i sin prisklass (70 000 Kr) också är unik i det att den kan skilja på olika isotoper och på så vis kan man enklare se var markradon läcker in. Under alla år har jag köpt på mig mätare i takt med att verksamheten växer eftersom alla hus ska mätas efter åtgärd, innan fakturering.

Till en början var jag skeptisk till att en så pass billig mätare kunde ha något att erbjuda, men jag bestämde mig för att köpa ett par för att testa. På mitt kontor körde jag samtidigt sju st Rad7 och två st RD200 Radon Eye under tre dygn. Samtliga mätare gav ett medelvärde på 35 – 38 Bq/m3. Därefter mättes ute på uppdrag, parallellt med RD 200 och Rad7 för att säkerställa att den var att lita på.

RD200 grafik i mobilen

Med en RD200 Radon Eye kan man mäta radonhalten i varje rum och därmed få en kartering av radonhalten, en bild av radonsituationen i byggnaden. Därmed är det lättare att planera för åtgärder.

Vill man se effekten av olika åtgärder så som ändringar i ventilationen, tätning av renslucka, vattenfyllning av torrt vattenlås etc. är det bara att mäta och se vad som händer.

Enklare sniffmätning – ställ mätaren nära en förmodad läcka och notera hur värdena stiger snabbt till värden klart mycket högre än de som är i rummet. Du har då hittat en läcka. Eftersom mätaren snabbt blir kontaminerad bör man bevaka den och ta bort så fort man får en tydlig indikation och därefter lufta den till radonhalten har sjunkit innan ny mätning påbörjas. Ska man göra en läckmätning på flera ställen gäller att börja mäta där du förmodar att värdena är lägst. RD200 Radon Eye kan inte skilja på olika istoper som Rad 7, varför dekontamineringen tar längre tid.

Husägare, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare har köpt RD 200 för att spara pengar på radonundersökningar och eftermätningar.
Thomas Lindhe. Comnet AB Radonsanering.
Finns att köpa i vår webbshop
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB