Dags för radonmätningar! För säkert resultat är den bästa tiden att mäta radon under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du göra en radonmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering av höga halter av radon ökar risken för lungcancer. Bara i Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lungcancer på grund av radon. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras i minst 60 dagar under perioden 1 oktober till och med 30 april. Om du enbart vill få en snabb fingervisning rekommenderar vi en korttidsmätning.

Radon gränsvärde

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning villa

Bor du i hus/villa kan du enkelt göra din radonmätning själv. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. Att mäta är enkelt! Beställ hem radondosor. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radonmätningar flerbostadshus

Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att utföra mätningar regelbundet. Fastighetsägare ska kontinuerligt planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka och/eller förebygga hälsobesvär. Fastighetsägare ska också vidta åtgärder om riktvärdet på 200 Bq/m3 överstigs. Att mäta är något som du enkelt och billigt kan göra själv men känner du dig osäker på processen eller känner att du kanske inte hinner så hjälper vi gärna till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare två alternativ.

1. Komplett service där vi tar hand om hela processen!

2. Ett Gör Det Själv-Paket

I Gör Det Själv-Paketet ingår:

 • Gör-Det-Själv-Guide som är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
 • Kalkylator
 • Checklista
 • Mätinstruktioner
 • Information att skriva ut för att sätta upp till de boende på anslagstavlan
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Begär gärna en offert för din fastighet/BRF här.

Radonmätningar i skolor och förskolor

Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning i skolor och förskolor och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån. Radonmätning i skolor och förskolor kan man göra själv. Men det är viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Radonmätningar på arbetsplatser

Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Radonmätning på arbetsplatsen kan man utföra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner.

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Sveriges bästa telefonsupport
 • Europas snabbaste svarstider
 • Rabatterade priser
 • Snabb leverans

Beställ radonmätning här!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB