Radonbidrag fasas ut. I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat att införa radonbidraget för radonsanering i småhus. Men nu bidraget bort.

Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus för att minska hälsoproblemen som är kopplade till radon i bostäder. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Radonbidraget har varit välanvänt de senaste åren. I år minskade bidraget och tog slut redan i mitten av april.
Radonbidraget fasas ut

Med anledning av att behovet fortsatt är stort har riksdagsledamot Larry Söder efterfrågat åtgärder från bostadsminister Märta Stenevi i en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag (2020/21:724 Anslaget till radonbidrag).

– För 2021 har bidraget minskat, och vi ser effekterna av detta genom att bidraget redan är slut för 2021. Behovet är fortsatt stort och viktigt, och alla ansökningar som kommit in, och som fortsätter att komma in, under 2021 borde behandlas. Regeringen måste därför i detta läge tillskjuta mer pengar, sa Larry Söder under interpellationen.


Radonbidraget del av en treårig satsning

Bostadsministern svarade att 2018 infördes radonbidraget som en del av en treårig satsning på giftfria bostäder och förbättrad inomhusmiljö. Radonbidraget tar slut under 2021. När anslaget tar slut blir en naturlig följd att alla ansökningar inte beviljas under det sista året, och exakt var brytpunkten blir avgör beslutande myndighet.

– Vad gäller just småhus vill jag understryka rotavdragets vikt. Avdraget innebär betydelsefulla reduktioner av arbetskostnad för radonsanering. Den möjligheten kvarstår även utan radonbidraget, sa Märta Stenevi under interpellationen.

Larry Söder avslutade med att understryka att många trodde att de skulle få radonbidrag i år. De ansökningarna kan inte kan slängas i papperskorgen bara för att det har budgeteras för lite.

Märta Stenevi avslutade interpellationen med att säga att detta inte betyder att regeringen slutar att bry sig om giftfria bostäder och förbättrade inomhusmiljöer.

– God inomhusmiljö kommer vara viktig även fortsättningsvis. Det är många insatser som pågår just nu för att minska radonhalten i inomhusmiljön. Insatserna kommer att utvärderas och följas upp av ansvarig myndighet. Regeringen kommer att fortsätta att bevaka detta arbete för folkhälsan mycket noggrant och under lång tid framöver.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB