Radon orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon och garantera en radonfri inomhusmiljö är att mäta!

Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Hur hög radonhalten är går inte att veta utan att göra en radonmätning.

Radon finns naturligt överallt, i mark, luft och vatten. Radon kan komma in i våra bostäder från en eller flera av följande källor, marken, byggmaterial och/eller hushållsvattnet.

Radon från marken

Markradon är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt i luften inomhus. Radon åker in med markluften som sugs in genom olika otätheter i huset. Exempel på olika vägar in i huset är:

 • via sprickor i källarväggar och betonggolv
 • från jordgolv
 • via bjälklag på torpar- och krypgrund
 • omkring avloppsbrunnar och genom brunnarna om de är torrlagda
 • från kulvertmynningar
 • genom otäta rensluckor i golvbjälklaget

Radon från byggmaterial

Byggmaterial som är stenbaserade, till exempel lättbetong, betong och tegel innehåller radium och avger radon. Mestadels är halterna låga och medför inte någon hälsorisk men det finns särfall, nämligen blåbetong. Blåbetong eller blå lättbetong som den också kallas är den största radonkällan bland byggmaterial. Materialet tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Radon från hushållsvattnet

Bergborrade brunnar kan ha vatten med hög radonhalt. I kommunalt vatten är det väldigt ovanligt. Om hushållsvattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när vattnet dunstar. När man spolar vatten, tvättar diskar och så vidare.

Beställ radonmätning

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig att mäta radoninnehållet både säkert och kostnadseffektivt. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen).

I år är det för sent att påbörja en långtidsmätning för att få ett årsmedelvärde. Men du kan redan nu beställa radonmätning för mätsäsongen 2022/2023 eller beställa en korttidsmätning för att få en indikation.

Mäta radon kostnad

Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser på radonmätare. För 2022 gäller för närvarande dessa priser:

 • Långtidsmätning hus/villa 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning skola/förskola 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning arbetsplatse, 226 kr pris per mätdosa (exklusive moms).
 • Långtidsmätning lägenhet, från 396 kr per lägenhet, ett mätpaket innehåller 2 mätdosor.
 • Korttidsmätning (minst 7 dygn) 340 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).

Att mäta är enkelt

1. Beräkna och beställ
2. Placera ut mätdosorna
3. Skicka tillbaka

Efter en vecka ungefär får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte. Skulle mätningen visa att det finn radonhalter över gränsvärdet är nästa steg i processen en radonbesiktning. Om resultatet är under gräsvärdet behöver du inte göra någonting!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB