Radondagen gick av stapeln den 16 mars. Fokus detta år var arbetsplatser och egna hem. Eventet var både uppskattat och välbesökt. Totalt deltog 120 personer varav 80 var på plats fysiskt, resterande var med digitalt. På plats fanns även många utställare som alla var välbesökta.

Radondagen arrangeras av Svensk Radonförening och är en konferens för de som arbetar med och är intresserade av radon och radonrelaterade frågor.

Dagen öppnades med en presentation av Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening. Dag talade bland annat om Svensk Radonförenings aktuella arbete och mål för verksamheten de kommande åren.

Efter det talade Larisa Mileshina och Johanna Persson från Strålsäkerhetsmyndigheten om den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser samt tillsynen för radon på arbetsplatser. Följt av det talade Kirlna Skeppström Bjerking som arbetat med radonrelaterade frågor i över tjugo år och Dr. Karin Lindberg från Karolinska Institutet om radon och lungcancer. De belyste bland annat lungcancer som orsakas av exponering av förhöjda radonhalter under längre tid.

Utöver detta talade Bo Thunholm från Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala om radon i vatten. Britt-Marie Karlsson från Trollhättans kommun berättade om hur tillsynen i en kommun fungerar och Niklas Dalgrip från SISAB i Stockholm berättade om åtgärder och optimering av radonhalten på Stockholms skolor.

Dagen bjöd även på valdebatt! Caroline Szyber moderator, Larry Söder (KD), Roger Hedlund (SD), Ola Johansson (C) och Leif Nysmed (S) deltog. Den stora frågan gällde radonbidraget som inte längre går att söka. I budgeten för i år finns inga resurser avsatta för bidraget. Panelen var eniga om att radonbidraget eller något liknande behövs och publiken höll med. Dagens avslutades med en sammanfattning av Dag Sedin.

Dagen var väldigt lyckad och uppskattad och gav tillfälle till både ökad kunskap, möten, mingel och utbyte av erfarenheter!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB