Korttidsmätning radon

Om du behöver få ett snabbt besked eller få en uppskattning på bara några dagar kan du göra en korttidsmätning. Resultatet av en korttidsmätning av radon är endast rådgivande men ett bra alternativ vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. Mätningen görs på samma sätt som en långtidsmätning och ska pågå under minst 7 dygn, helst 10. Uppföljande mätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor ska också genomföras med en korttidsmätning.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. Radon varken syns, känns, luktar eller smakar. Långvarig exponering av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon i inomhusluft orsakar cirka 400–500 lungcancerfall per år och är näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån 200 bq/m3.

Vi hjälper dig med radonmätning i hus, flerbostadshus, skolor- förskolor och på arbetsplatser. Vi erbjuder även radonbesiktning, radonsanering, radonutredning samt läcksökning.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB