Radoninstrument för radonmätning

Radoninstrument för radonmätning i hus, flerbostadshus, skolor, förskolor och på arbetsplatser. Vi utför även radonbesiktning, radonsanering, radonutredning och läcksökning.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i bostäder och andra byggnader. Eftersom radon är luktfri och osynlig kan man inte upptäcka den utan att mäta.

För tillförlitligt resultat – långtidsmätning under eldningssäsongen

För att få ett tillförlitligt årsmedelvärde bör radonmätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under minst två månader. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar är den säkraste metoden och ger dig ett tillförlitligt resultat. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en ackrediterad långtidsmätning på egen hand.

Korttidsmätning – snabb indikation

Om du behöver ett snabbt besked kan du göra en korttidsmätning. Den är endast rådgivande, men ett bra alternativ vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd.

Varför långtidsmätning?

Radonhalten varierar under dygnet och årstiderna. Det beror på temperatur- och vindförhållanden, hur ofta det vädras och hur ventilationssystemet fungerar. Därför är det viktigt att mäta under lång tid för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. Ju längre tid, desto mer noggrann blir mätningen.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB