Smidigare avisering!

Var snäll och lämna dina uppgifter för en enklare smidigare avisering för placering och hämtning av radonmätare.

  1. Om du lämnar dina uppgifter, så behöver vi bara besöka dig en gång, och det är när vi placerar mätdosorna. Vi meddelar dig besökstiden via SMS och email. Besöket tar max 10 min.
  2. Efter minst 60 dagar ska mätningen avslutas. Vi kommer då att placera en insamlingslåda i fastighetens entré. Du får en avi via SMS och email. Det du ska göra är, ta ner dina mätdosor, lägg dem i en plastpåse och sen i insamlingslådan (som på bilden längst ner). Klart!