OBJEKTIV RADONMÄTNING MED EUROPAS SNABBASTE SVARSTIDER

NU ÄR DET HÖGSÄSONG FÖR RADONMÄTNING

Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Snabb leverans
 • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
 • Sveriges bästa telefonsupport

Våra kunder säger:

RADONMÄTNING I HUS SAMT FLERBOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER

Radonmätning i hus, flerbostadshus och på arbetsplatser är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt själv göra en långtidsmätning och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning från oss får du en tydlig indikation om det finns ett radonproblem. Självklart gör vi också hembesök för att säkra en radonfri inomhusluft.

Läs mer nedan eller gå direkt till vår butik.

RADONMÄTNING LÄGENHET

från 396 per lägenhet
 • Ackrediterad mätning
 • Inkl. frakt
 • Gör-det-själv-guide
 • Riktig bra Brf suppport
REA

rav:

RADONMÄTNING ARBETSPLATSER

kr 226 BARA
 • Ackrediterad mätning
 • Inkl. frakt
 • Kalkylator
 • Snabb leverans
REA

RADONMÄTNING I VILLA

kr 280 PRISVÄRT
 • Ackrediterad mätning
 • Inkl. frakt
 • Snabb leverans
 • Kostnadsfri rådgivning
REA

RADONMÄTNING SKOLOR

kr 280 PRISVÄRT
 • Ackrediterad mätning
 • Inkl. frakt
 • Snabb leverans
 • Kostnadsfri rådgivning
REA

SNABB KORTTIDSMÄTNING

kr 340 (minst 7 dygn)
 • Ackrediterad mätning
 • Inkl. frakt
 • Snabb leverans
 • Kostnadsfri rådgivning
REA

NÄR SKA MAN GENOMFÖRA RADONMÄTNINGAR I HUS?

ico-sell

VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV BOSTAD 

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, t.ex. förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har en skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har en skyldighet att informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

ico-build

VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete. Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, t ex. genom nya tätare fönster.

ico-vent

VID BYTE AV VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt. Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

ico-think

OM DU TROR ATT DET FINNS RADON I DITT HUS

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Vet DU vad du och dina barn andas in?
Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden i Sverige! Det är enkelt att mäta själv.

RADONMÄTNINGENS VIKT I DITT HUS

Det är fler svenskar som avlider på grund av förhöjda halter av radon i inomhusluften än av trafikolyckor. Drygt 325.000 av landets bostäder har förhöjda radonhalter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. En radonmätning avslöjar om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. Det är den osynliga, luktfria och radioaktiva gasen Radon-222 som är boven i dramat och orsakar näst efter rökning flest lungcancerfall i Sverige. Naturvårdsverket anser att alla småhus, samt lägenheter byggda med blåbetong eller belägna i bottenplan skall radonmätas. Fram till idag har allt för få bostäder fått radonhalten undersökt. Takten på antalet utförda radonmätningar behöver ökas, skriver man i de miljömål som beslutats för Sverige.

En radonmätning klargör om du har ett radonproblem. Blir svaret godkänt, har du ett kvitto på en sund boendemiljö att visa upp vid en eventuell försäljning. Skulle det visa sig att du har radonnivåer över gränsvärdet står vi gärna till tjänst med rådgivning som syftar till att få ned radonhalten under årsmedelvärdet.
Då inget hus är det andra likt kan du inte dra slutsatser från din grannes radonmätning. Blåbetong i konstruktionen, inläckage av markradon från en trasig bottenplatta eller radon i dricksvattnet är några av de orsaker som gör att just ditt hus eller lägenhet kan ha ett radonproblem. Efter en större ombyggnad eller förändring av ventilationssystemet rekommenderar vi alltid en ny radonmätning.

DÄRFÖR SKALL DU ANLITA ACATRAIN RADONMÄTNING AB

CERTIFIERAD

Alla våra besiktningsmän är certifierade av Strålsäkerhetsmyndigheten

FÖRSÄLJNINGSMÄTNING

Vår kompetens är stor inom försäljningsmätning

KOSTNADER

Våra mätpaket är kompletta, inga dolda kostnader

OMEDELBAR ANALYS

Vi har realtidsmätare för omedelbar analys av din radonhalt

LEDANDE LABORATORIUM

Vårt laboratorium är ett av Europas ledande inom radonanalys

DET ÄR ENKELT ATT ANVÄNDA VÅRA MÄTPAKET!

Bor du i småhus gör du din radonmätning själv utan problem. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. All information du behöver hittar du i vår butik. Ett flerbostadshus är precis lika enkelt att mäta själv, men vi står självklart gärna till tjänst med att placera ut och hämta in mätdosorna och redovisar sedan resultatet.

KOLLA HÄR

Spela videoklipp

MÄTMETODER

Så här gör du en långtidsmätning

Avsikten med en långtidsmätning är att under normala boendeförhållanden avgöra om du och din familj exponeras för skadliga radonnivåer. Du skall inte ändra på något under mätperioden, utan leva precis som vanligt under tiden du gör en radonmätning. Planerar du större ombyggnader skall du vänta med radonmätningen tills dessa är klara. Har du frågor om detta tveka inte att kontakta oss.
Du beställer enkelt ett paket för radonmätning i villa i vår butik.
Själva mätperioden skall vara minst sextio dagar för att du skall få ett tillförlitligt snittvärde. Radonhalterna varierar nämligen under dygnet och från dag till dag. Radonmätningen skall göras någon gång mellan oktober till april, den period man kallar för eldningssäsongen.
När du beställt ett av våra mätpaket kommer du inom ett par dagar att få hem dina spårfilmsdosor tillsammans med instruktioner och ett svarskuvert. Hur många dosor du beställer beror på storleken på bostaden. Varje våningsplan måste få minst en dosa och helst också varje rum i källaren, eftersom det då blir lättare att spåra var markradon tar sig in.
När du genomfört din långtidsmätning samlar du in mätdosorna och fyller i det bifogade mätprotokollet, skriver sedan under och skickar in till oss. Du kommer då att ha ett tillförlitligt årsmedelvärde för mängden radon i inomhusluften. En radonmätning som uppfyller alla de krav våra myndigheter ställer.
 

Korttidsmätning – när du skall köpa eller sälja

Förhöjd radonhalt i inomhusluften räknas inte som ett dolt fel, det är därför viktigt att köparen fullgör sin undersökningsplikt. Saknas det uppgifter om radonhalten finns det möjlighet att förhållandevis snabbt skapa sig en bild av läget i objektet. Man gör då en rådgivande korttidsmätning. Radonmätningen utförs med en annan sorts dosor än vid en långtidsmätning, och tar bara sju till tio dagar. Med en sådan korttidsmätning får parterna ett underlag som visar om det eventuellt kan tillkomma kostnader för en radonsanering. Du beställer enkelt ett paket för korttidsmätning i vår butik.

Gammastrålning från blåbetong

Från 1929 och fram till mitten av 70-talet byggdes många villor och hyreshus med lättbetong framställt av radioaktivt alunskiffer, så kallad blåbetong.
Misstänker du att det finns blåbetong i en huskonstruktion, kan vi komma ut till dig och snabbt avgöra om så är fallet. Byggnadsmaterialet avger inte bara radongas, utan även gammastrålning, vilket gör det lätt att identifiera. Vår personal gör då en radonmätning med en gammamätare. Vi fastställer sedan omfattningen av radioaktivt byggnadsmaterial och strålningsnivån. Genom att väga samman detta med luftväxlingen kan vi komma med förslag på vad som krävs för att din bostad skall komma under gränsvärdet för mängden radongas i inomhusluften.
Ofta räcker det med att öka luftcirkulationen för att få ned radonmängden. För att göra en tillförlitlig bedömning av inomhusluften rekommenderar vi alltid en kompletterande långtidsmätning som du kan beställa i vår butik.
Här kan du läsa mer om blåbetong

Sniffmätning av radon

ACATRAIN Radonmätning kan med hjälp av det mycket tillförlitliga mätinstrumentet RAD 7 identifiera var någonstans markradon läcker in i din bostad. Ofta är det otäta rörgenomföringar eller inspektionsluckor som orsakar förhöjda radonhalter. Sniffmätning ger också besked om hur radonhalten förändras vid justeringar av ventilationssystemet i en bostad. Den här är typen av radonmätning är ett viktigt verktyg vid en radonsanering.

Elektronisk korttidsmätning

När det är av olika anledningar krävs ett snabbt besked om en fastighet har förhöjda radonvärden tillhandahåller vi elektronisk korttidsmätning. Vi placerar då ut mätinstrument och kan inom 48 timmar ge dig ett svar på om det finns radon i luften. En sådan här radonmätning ersätter inte en långtidsmätning, utan får ses som en fingervisning om radonstatus i bostaden.

ATT TÄNKA PÅ VID EN VILLAFÖRSÄLJNING

KÖPAREN

Köparen har ett undersökningsansvar och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

SÄLJAREN

Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

MÄKLAREN

Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Att tolka en radonmätning

Kanske du sitter med ett villaprospekt som innehåller ett mätprotokoll från en radonmätning gjord på säljarens uppdrag. Kanske är det en korttidsmätning? Eller så är den gjord utanför eldningsperioden? Eller så är den gjord före en större ombyggnad? Flera faktorer måste ofta vägas in för att avgöra om en rapport överhuvudtaget är relevant. Korttidsmätningar är bara rådgivande och skall tolkas med största försiktigt. En sådan behöver kompletteras med en långtidsmätning för att du säkert skall veta tillståndet i din bostad. Beror den förhöjda radonhalten på byggnadsmaterial eller inläckande markradon. Kanske det är en kombination av båda delarna? Var har man placerat mätdosorna? Hur många? Har du frågor om hur du skall tolka en radonmätning får du gärna kontakta oss.

Så löser vi ditt radonproblem

Skulle din radonmätning visa att bostaden har radonhalter över gränsvärdet är nästa steg en radonbesiktning. Vi kan hjälpa dig att boka en konsult i det område du bor i. En sådan besiktning syftar till att ta fram ett underlag för en radonsanering, där det ofta räcker med förbättrad ventilation. Är problemet inläckande markradon är huset otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor i husets grund, inspektionsluckor och rörgenomföringar. Det beror på att det finns ett undertryck i fastigheten. När så är fallet försöker man täta huset. Ofta kombineras detta med en radonsug, en mycket effektiv metod för att sänka halten av markradon. Det tredje och sista steget är att installera ett ventilationssystem, en i sammanhanget större investering som vi ofta kan jobba runt för att undvika onödigt kostsamma lösningar. ACATRAIN Radonmätningas målsättning är alltid största möjliga kundnytta.
Det sista steget är en radonmätning. En långtidsmätning för att konstatera att din bostad har en sund inomhusluft med en radonhalt klart under gränsvärdet.

Radonmätning av hyreshus

En hyresvärd ansvarar för att radonhalten inte överstiger gränsvärdet på 200Bq/m3 luft. Tänk på att minst tjugo procent av lägenheterna i en huskropp måste radonmätas för att den skall vara tillförlitlig. Dessutom minst en lägenhet per plan, samt alla lägenheter som har markkontakt. Finns det blåbetong i konstruktionen är en radonmätning av alla lägenheter obligatorisk. Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som löper på höjden genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och under minst 2 månader för att man skall få fram ett årsmedelvärde. När mätningen är över samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att för dig att intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Ett par veckor senare har du svaren.

Komihåglista för hyresfastigheter:

Varje lägenhet som mäts skall ha ett eget mätpaket

Köparen har ett undersökningsansvar och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

Samtliga källarrum, källargångar och trapphus bör radonmätas för att vi skall kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig

Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Markradon den vanligaste orsaken

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Normalt är radonhalten där någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3. Gränsvärdet inomhus är som vi nämnt, 200 Bq/m3. Källare och rum i markplan har självklart alltid en större exponering, men det finns exempel där felaktiga ventilationssystem orsakat mycket höga halter av radongas högre upp i ett hus. När luftrycket inomhus är lägre än det under huset sugs radonhaltig luft in i huskroppen. Är marken samtidigt full av små sprickor och grunden glipar, är det en stor risk för mycket höga radonhalter. Nivåer på 40 000 Bq/m3 har ibland uppmätts. Är det låga nivåer kan en tätning av grunden räcka. Men vanligen krävs det i kombination med en radonsug i bottenplattan.

Radonhaltigt vatten

Har du kommunalt vatten kan du sluta läsa här, eftersom detta alltid renas från radon. Det här gäller bara fastigheter med borrad brunn. Ungefär åtta procent av dessa uppskattas ha förhöjda halter. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften, problemet åtgärdas enkelt med en radonavskiljare. Med en sådan når du 99 procent rening från radioaktiv gas.
Vet du vad du och dina barn andas in?
Det är enkelt att göra en radonmätning själv!
Fantastiskt proffsigt bemötande och hjälp. Många goda råd och tips. Tack för hjälpen Frank!
Helena Larsson
Helena Larsson
12:08 29 Sep 21
Mycket trevligt och förtroendeingivande bemötande. Jag uppskattar verkligen Franks genuina engagemang och lösningsorienterade rådgivning, som anpassas väl efter situation och behov. Stort plus att han tar sig tid till detaljrika förklaringar av både bakomliggande teori och hantverksmässig praxis.
Attis Gabrielsson
Attis Gabrielsson
21:51 14 Sep 21
Fantastiskt upplevelse.Ringer med eventuella problem med blåbetong och vi får en lösning direkt på dagen för att möta gamma som gör att vi kan komma vidare med vårt projekt. Utöver det delar med sig av kunskap och erfarenhet som för oss gör att vi direkt kan undvika problem med radon framöver.
Jonas Samrelius
Jonas Samrelius
20:02 12 Sep 21
Super trevligt bemötande och bra service
Ivan Truedson
Ivan Truedson
11:27 13 Aug 21
Ringde för att få hjälp med hur vi skall göra – innan vi gör en ny platta i källaren (efter att ha grävt ut). Trots att jag inte skulle köpa en produkt så fick jag all hjälp (trots att han själv var på semester). Jag är så tacksam för att få så professionell hjälp. Tack för det. Nu vet vi hur vi ska göra.Till alla er andra som skall gräva ur och gjuta platta i källaren. Se till att ordna dräneringsslang nere i makadamet redan när jobbet utförs. Så blir livet så mycket lättare efteråt ☀️
Gavlo Engström
Gavlo Engström
12:12 26 Jul 21
Professionell, seriös, kunnig och oerhört hjälpsam. Rekommenderar varmt!
Ann-Louise Sjöström
Ann-Louise Sjöström
09:12 24 May 21
Underbar skött radonmätningsprojekt i en stor förening där 120 lgh mättes.Rekommenderar starkt Frank och Acatrain.
alextudor
alextudor
06:22 20 May 21
Frank hjälpte mig att mäta radon i mitt radhus, och gav mig samtidigt bra tips och råd om närliggande frågor. Han är kunnig, seriös, hederlig och trevlig. Rekommenderas.
Gunilla Sandblom
Gunilla Sandblom
18:42 14 May 21
Oerhört professionella och hjälpsamma, Frank hjälpte mig och förklarade ingående hur man med relativt enkla medel sänker radonhalten i huset, rekommenderar detta företag om man vill ha hjälp med radonmätning.
Daniel Herrdin
Daniel Herrdin
16:39 07 May 21
Jag hörde av mig till Radonmätning.se för att få hjälp med en radonmätning. av ett hus vi var spekulanter till. Fick direkt mycket bra kontakt med Frank och all information som behövdes för att mäta tillförlitligt. Upplevde kontakten som mycket professionell.
Jesper JJ
Jesper JJ
12:10 06 May 21
Frank är jättetrevlig och snäll. Han lånade mig instrumentet för att kunna mäta själv. Han förklarade allt hur man gör. Jag rekommenderar hans företag 🙂
Bernardo Troncoso
Bernardo Troncoso
14:32 04 May 21
Fantastiskt bemötande vid beställning av mätpuckar för radon och trevliga diskussioner om olika lösningar för att se var markradon kommer in och olika lösningar för åtgärder. Min förståelse för denna ”osynliga” radon-företeelse har mångfaldigats i och med detta och därmed även intresset. Oerhört professionellt- snabbt och flexibelt. Tack Frank! Mvh Mikael (vid Edsviken)
Ed Sviken
Ed Sviken
08:01 23 Apr 21
Jag fick ett väldigt trevligt och professionellt bemötande av Frank som tog sig tid att berätta om radonmätning samt förklarade vilka åtgärder som kan vidtas. Frank är pedagogiskt och hjälpsam och är oerhört kunnig inom området.Jag är väldigt nöjd med kontakten med Frank på Acatrain.
Rickard Carlsson
Rickard Carlsson
19:45 24 Mar 21
Mycket trevligt och personligt bemötande med kompetent och generös service.
Inga-lill Larsson
Inga-lill Larsson
20:19 22 Mar 21
Våran BRF Prästhagen i Upplands Väsby med 156 stycken bostadsrätter utförde radonmätning med hjälp av Acatrain AB. En professionell och toppen service från Frank och hans medarbetare, trots pandemin Covid-19.Arbetet utfördes med kvalitet.Kan varmt rekommendera Acatrain AB, för deras höga kompetent och väldigt trevliga bemötande. Frank arbetar med en hög servicemind och är lyhörd för kundens behov/situation.En mycket prisvärt utförande av radonmätning för våran BRF.Vi ses om ca 10 år igen. 🙂Tack för den bästa service Frank
Ivelina Dimitrova
Ivelina Dimitrova
16:41 13 Mar 21
Bästa hjälp man kan få inom området.
Fredrik Holmberg
Fredrik Holmberg
15:31 06 Mar 21
Fantastic support and guidance! Not only could he give me support on the product I bought (the RadonEye 2000 Plus), but he also guided me in good way of doing the analysis and coming mitigations. Great!
Göran Digné
Göran Digné
16:26 03 Feb 21
Vi anlitade Acatrain AB efter att tagit in några anbud för radonmätning i vår Brf 135 lgh.Allt fungerade utmärkt. Tidplan, aviseringar mm.Kjell Persson
Kjell Persson
Kjell Persson
10:27 03 Feb 21
Jag har konsulterat Radonmätning.se i samband med husköp. Frank är trevlig, väldigt kunnig och otroligt hjälpsam. Jag fick hjälp att göra både en korttidsmätning samt en gammamätning som tydligt visar vad problemet är.
Robert L
Robert L
20:09 01 Feb 21
I korthet: billiga radonpuckar och kompetent individuell rådgivning för radonmätning i BRF.Om jag skulle flytta till ny BRF där radonmätning behövde göras, skulle jag rekommendera beställa från Acatrain igen.Bostadsrättsföreningen köpte endast radonpuckarna men fick även hjälp med planeringen av i exakt vilka lägenheter puckarna borde placeras i fastigheten utifrån olika aspekter såsom årsmedelvärde, OVK-resultat, hisschakt, lokalhyresgäster mm. Vi fick även hjälp med analys och förståelse av resultaten. Vi är supernöjda!
Emelie Ek
Emelie Ek
15:51 25 Jan 21
Beställde idag ”radonpuckar” till vår BRF efter ett proffsigt, vägledande och trevligt samtal med töretaget vilket underlättade beslutet.
Edvard Gavefalk
Edvard Gavefalk
12:07 21 Jan 21
Har problem med radon och ringde företaget, inget svar, efter en kvart ringde han tillbaka och gav tips och möjliga lösningar. Mycket trevlig och serviceminded. Får högsta betyg av mig!!!
Ronny Hemmingsson
Ronny Hemmingsson
14:23 11 Jan 21
Hjälpsam, trevlig och serviceminded. Kommer rekommendera varmt till mina grannar.
George Amid
George Amid
18:49 08 Jan 21
Jag hade kollat runt på nätet om radon sanering, ett ämne som jag inte kan något alls om. Jag såg alla positiva omdömen om Frank. Tänkte att det var lämpligt att börja hos honom och ställa några frågor och be om råd. Efter samtalet kan jag bara instämma med recensionerna och ge högsta betyg till Frank! Bra förklaringar och goda råd gjorde att jag snabbt bestämde mig för att beställa dosorna av honom. Smidig betalning via Swish och nu har jag dosorna hos mig och ska placera ut dem enligt Franks anvisningar.Stort tack!Mvh Christer
Ellen Johnsson
Ellen Johnsson
12:46 21 Dec 20
MYCKET HEDERLIG PERSON
lars-erik frisk
lars-erik frisk
19:05 09 Dec 20
Otroligt bra service från Frank som är kunnig och engagerad. Han gjorde allt för att erbjuda den bäst lämpade produkten för just mig och var mer än villig att komma med råd utan extra kostnad. Solklara fem stjärnor i betyg!
Frank Nordin
Frank Nordin
12:32 03 Dec 20
Mycket trevligt bemötande och snabb återkoppling.
Jörgen Lindblom
Jörgen Lindblom
09:24 03 Dec 20
Vi i vår bostadsrättsförening fick hjälp av bästa Frank. Alla frågor man kan ha genom processen fick snabba svar och lösningar. Vi är tacksamma för den professionella och serviceinriktade person han är. Radonmätningen gick så mycket lättare.
Nina Larsson
Nina Larsson
14:30 12 Nov 20
Frank har varit fantastiskt hjälpsam och gjorde att vi kände oss trygga att genomföra vårt husköp. Serviceinriktad, pålitlig och kunnig. Mer än nöjd!
Camilla Stark
Camilla Stark
12:47 21 Oct 20
Vår bostadsförening anlitade Acatrain för att genomföra radonmätning i vår bostadsförening. Frank på Acatrain guidade oss genom hela processen på ett kunnigt och serviceinriktat sätt. Arbetsinsatsen för oss var inte stor utan Frank tog hand om allt på ett mycket bra sätt.
Åsa Wallén
Åsa Wallén
11:46 27 Sep 20
Vår bostadsrättförening anlitade ACATRAIN AB när vi skulle genomföra en radonmätning. Vi har 109 lägenheter, både i markplan och suterräng. Genomförandet var professionellt, allt från informationen till berörda lägenhets innehavare till slutrapporten.
Patrik Svensson
Patrik Svensson
10:49 26 Sep 20
Mycket bra service, Frank guidade oss på Laris Fastigheter i Malmö genom hela processen innan vi ens hade beställt mätdosorna. Kan varmt rekommendera.
Ahmad Attellesey
Ahmad Attellesey
08:16 31 Aug 20
Mycket serviceinriktat och kunnigt bemötande.
Mathias Holtz
Mathias Holtz
08:46 26 Aug 20
Frank på ACATRAIN har varit fantastisk! Hjälpsam från första början innan vi ens hade beställt mätdosor och blivit kunder. Fick snabbt hjälp med det jag behövde veta, och han stöttade oss under processen även då vi valde att ”göra det själva”. Behöver din BRF göra mätningar skulle jag ringa Frank och slippa oron att det kanske blir fel. Tack igen! Hälsar, Julia
Julia Senninger
Julia Senninger
20:47 13 Jul 20
Mkt bra servic! Hjälper och förklarar jätte bra! Tack för hjälpen Frank!/George
Gio85 Lad
Gio85 Lad
16:27 06 Jul 20
Mycket nöjd med service, förklaringar och tillgänglighet när det behövdes som mest
Anne-Catherine Söderberg
Anne-Catherine Söderberg
13:14 11 Jun 20
När vi gjorde radonmätningen i vår bostadsrättsförening fick jag snabbt svar på alla frågor jag ställde. Dessutom fick jag kompletterande information om mer som som var värdefullt, förutom trevligt bemötandeUlf
Ulf Hallén
Ulf Hallén
20:12 10 Jun 20
Frank är en mycket trevlig och serviceinriktad människa. Han guidade oss och fanns alltid närvarande på telefon eller mail. Vi i vår förening, brf Vivalla kan stark rekommendera Acatrain vid er nästa radonmätning.
Christer Pedersen
Christer Pedersen
03:47 10 Jun 20
Absolut bästa Service.Frank är kunnig, hjälpsam, pålitlig och noggrann.Varmt rekommenderas.
Navaneetha Nachimuthu
Navaneetha Nachimuthu
15:14 09 Jun 20
Frank var vår räddning när vi skulle köpa hus. Frank på ACATRAIN AB hjälpte oss att på ett säkert och professionellt kunna mäta radonhalten i huset på bara 48 timmar! Helt ovärderligt. Det gick att se timme för timme hur radonhalten betedde sig i huset. Allt gick att läsa av i en app – i realtid. Fascinerande! Riktigt bra utrustning!
Isabella Grybe
Isabella Grybe
11:33 09 Jun 20
Mycket bra från ax till limpa – kunnig, smidig, snabb och effektiv. Rekommenderas varmt!
Rolf Pörkenäs
Rolf Pörkenäs
13:53 20 Apr 20
Jättetrevligt bemötande och professionell hjälp i alla stegen gällande radonmätning i vår förening. Kan verkligen rekommendera för både små eller stora bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp och vägledning!
Claes Grill
Claes Grill
12:45 20 Apr 20
Bra service och trevlig bolag att samarbeta med.
torkel danielsson
torkel danielsson
10:53 20 Apr 20
Superb service and very good processes which made it easy for us as property owners to conduct the measurement. Can recommend using this firm for radon measurements.
Pär Söderlund
Pär Söderlund
17:46 15 Apr 20
Mikaela Sjöberg
Mikaela Sjöberg
06:32 03 Apr 20
ACATRAIN har bidragit med all den kunskap och hjälp som vi har behövt för att genomföra radonmätningarna
Celina Ankarstig
Celina Ankarstig
09:34 22 Mar 20
Allt har fungerat jättebra.Brf Vinkelspegeln i Fagersjö med 60 lägenheter.
Åke Pettersson
Åke Pettersson
10:32 21 Mar 20
(1) Seriös, personlig hantering och uppföljning av anbud, trots liten BRF -där konkurrenter sände standard-anbud, utan att följa upp…(2) Bra, pedagogisk information till BRF och sedermera till boende om radon, mätprocess och personligt besök i varje hushåll vid utplacering av mätdosor(3) Avisering av insamling av dosor sköttes effektivt och smidigt, och med personligt uppföljning av saknade dosor.(4) Fullständig leverans av alla tjänster inkl kontakt med kommun (inget ”do it yourself”) och snabb hantering av missförstånd från boendes sida – samt maximal avlastning av Styrelsen!
Håkan Sandebjer
Håkan Sandebjer
11:00 19 Mar 20
Tom H
Tom H
08:06 13 Mar 20
Mycket professionellt bemötande och hantering hela vägen från initial kontakt till slutförande.
Pontus Pålsson
Pontus Pålsson
18:53 11 Mar 20
Mycket bra och proffsig info!
Ove Rylander
Ove Rylander
14:32 21 Feb 20
hjalmar sandblom
hjalmar sandblom
18:08 04 Feb 20
Frank på Acatrain har varit otroligt tydlig, trevlig och behjälplig och lotsat mig genom hela processen med radonmätning på ett kunnigt sätt.
Niklas Sessler
Niklas Sessler
13:59 28 Jan 20
Jag fick mycket god hjälp, ett utförligt svar på en svår fråga och flera bra tips på hur jag bäst går vidare. Frank var mycket tillmötesgående och hjälpsam, och har helt klart bred och djup kompetens inom området.
Mårten Sehlstedt
Mårten Sehlstedt
08:57 20 Jan 20
Mycket bra företag med stort intresse i att hjälpa kund. Gav stort förtroende i alla frågor och kunde vägleda oss på bästa sätt. Absolut hit man ska vända sig om man behöver hjälp!
Erik Fonander
Erik Fonander
08:20 09 Dec 19
Jag fick hjälp med att utreda radonproblem i en villa jag var spekulant på och möttes med mycket stort tålamod och kreativa förslag på problemlösning. Frank är väldigt pedagogisk när han beskriver hur radon beter sig och hur man kan hantera det. Det hjälpte mig att komma vidare till ett köp som jag är trygg med. Jag kan varmt rekommendera tjänsten!
Tomas Bgormrum
Tomas Bgormrum
22:12 04 Dec 19
Mycket hjälpsam och trevligt bemötande
Gunnar Snorri Ragnarsson
Gunnar Snorri Ragnarsson
14:09 04 Dec 19
Väldigt hjälpsamma och proffsiga 👍
Fiskars KH Match ploughing
Fiskars KH Match ploughing
14:38 03 Dec 19
Trevlig och kunnig personalStort tack för servicen
Mikael S
Mikael S
10:12 21 Oct 19
Fantastik hjälpsam och bra på sitt arbete!
Jimmi Oor
Jimmi Oor
09:26 09 Oct 19
Väldigt trevlig och informativ. Gav mig framförallt rådgivning och tips för att undvika höga kostnader utan att försöka pracka på mig sina egna tjänster. Jag kommer återkomma hit med framtida problem och eventuella investeringar.
Kent Vendel
Kent Vendel
16:53 16 Sep 19
Ringde upp företaget för att få information om radonsanering. Trots att Frank inte utför saneringar utan endast mätningar, gav han mig väldigt bra tips på vad jag ska tänka på och vilka åtgärder jag borde ta.Väldigt kunnig och vill hjälpa till. Behöver jag göra mätningar i framtiden så kommer jag definitivt höra av mig till Frank.
Tommy Rydel
Tommy Rydel
10:31 23 Apr 19
Väldigt hjälpsamt bemötande och ”serviceminded”. Fungerar mycket bra.
Kaj Wiberg
Kaj Wiberg
22:06 31 Mar 19
Kompetent och väldigt trevligt bemötande. Högt servicemind tänk och lyhörd för kundens behov/situationKan verkligen rekommenderas
Hanna och Ola Gustafsson
Hanna och Ola Gustafsson
18:03 28 Feb 19
Trevligt bemötande från serviceorienterad person, perfekt!
Åsa Lockner
Åsa Lockner
14:29 26 Feb 19
Anders Scherp
Anders Scherp
14:18 18 Feb 19
Frank hos Acatrain Radonmätning är mycket trevlig och tillmötesgående, mycket generös med information.
Tommy Sjödin
Tommy Sjödin
12:44 12 Feb 19
Ett profesionellt bolag med teknik som ligger i framkant. Vi kom i kontakt med Acatrain i samband med en korttidsmätning av radon. Besöket var mycket trevligt och vi fick information snabbt. Om behovet uppstår i framtiden så är Acatrain förstahandsvalet.
Martin L
Martin L
15:20 02 Feb 19
Rustan Andersson
Rustan Andersson
15:07 31 Jan 19
Louise Nordenskiöld
Louise Nordenskiöld
16:29 30 Jan 19
Snabb, kunnig och trevlig service! Rekommenderas
Frans Lindell
Frans Lindell
16:45 20 Jan 19
Efter att ha beställt radondosor via Acatrain och fått veta att värdet låg över det rekommenderade ringde jag upp Frank och fick flera förslag på åtgärder. Då jag bor långt från Stockholm tipsade han om vilka frågor som var viktiga att ställa till firmor som finns närmare mig för att få rätt hjälp. Frank kändes kunnig och engagerad.
signe svensson
signe svensson
12:48 02 Jan 19
Utmärkt service och kompetens! Svarade uttömmande på alla frågor. Känns tryggt och ger service av högsta klass.
Eduardo Morris
Eduardo Morris
11:37 06 Dec 18
Lars Westerlund
Lars Westerlund
09:50 07 Nov 18
Bra med stöd och råd inför köp.
Johan Berglind
Johan Berglind
15:45 31 Oct 18
Vänligt bemötande och snabb service!
Ola Nordquist
Ola Nordquist
16:15 29 Oct 18
Hej, jag har gjort min radonmätning via radonmätning.se och Frank. Och jag har fått jättebra hjälp av dom både innan och framför allt efter mätningen med support och tips om hur jag på bästa sätt kan få ner mina radonvärden. Jag kan varmt rekommendera detta företag för just radonmätning. Johan Wallin
Johan Wallin
Johan Wallin
07:12 26 Oct 18
Fast and great service!
Åke Beckman
Åke Beckman
12:41 09 Oct 18
Toppen trevlig och kompetent service!!!
Cia Röed Hedberg
Cia Röed Hedberg
10:44 07 Jun 18
Zsuzsanna Pajor
Zsuzsanna Pajor
08:48 17 May 18
Är mycket nöjd med Acatrain. Frank var mycket kunnig och förklarade hur processen skulle gå till på ett förståligt sätt. Hans arbete under processen var väldigt proffsigt och han var lätt att få kontakt med på både email och telefon.
Karl Johan Forsberg
Karl Johan Forsberg
17:04 14 May 18
Precis lika bra som recensionerna här utlovar.
Mattias Runesson
Mattias Runesson
10:40 09 Apr 18
Saklig och professionell.
Tilla Larsson
Tilla Larsson
06:55 03 Apr 18
Mycket bra och begripliga råd från Frank
Anders Pihl
Anders Pihl
14:10 19 Mar 18
Frank har varit till stor hjälp när det gäller radonmätning. Han är alltid tillgänglig och har stort tålamod. Allt blev precis så som han beskrev processen för mig. Efter mätningen tog han sig tid att skicka excel-filen direkt till mig och vi kunde gå igenom posterna tillsammans. Stort tack Frank.
Alexander Stavreski
Alexander Stavreski
12:22 14 Mar 18
Utmärkt konsultation!
Tommy Andersson
Tommy Andersson
17:16 13 Mar 18
Snabb, kommunikativ, flexibel och trevlig. Vår förening är väldigt nöjd med Acatrain och den hjälp vi fått avseende radonmätning.
Josefin Viklund
Josefin Viklund
09:03 06 Mar 18
Jag kan verkligen rekommendera Acatrain AB. Frank har varit lätt att nå och professionell i bemötandet. Han har också varit behjälplig med råd om kostnadseffektiva lösningar.
Henrik Sandberg
Henrik Sandberg
07:49 06 Feb 18
Kontaktade Radonmätning igår angående min senaste spårfilmsmätning och fick en alldeles fantastisk föreläsning i 30 minuter om radon och radonhantering.Kan starkt rekommendera radonmätning.se och den genomtrevliga och kunniga Frank.
Ronnie Davidsson
Ronnie Davidsson
05:58 06 Feb 18
Väldigt hjälpsamt och proffsigt företag!Jag ska sälja huset och tog kontakt med detta företag. Jag har varit i kontakt med Frank som har varit väldigt hjälpsam och lösningsorienterad.Rekommenderas verkligen. Snabba leveranser och snabba provsvar.
Joakim Lindberg
Joakim Lindberg
22:28 31 Jan 18
Mycket trevligt o sakligt bemötande, fick hjälp direkt, samt att man vill hjälpa att hitta bästa och mest ekonomiska lösningen för oss. Vi har 96 st lgh
Hansi Elfström
Hansi Elfström
23:40 28 Jan 18
Eftrerhörde bara radonåtgärder för bekants räkning. Företaget gav ett mycket seriöst intryck, och mannen jag talade med tog sig god tid och var tillmötesgående!
Lasse
Lasse
14:37 10 Jan 18
Acatrain Radonmåtning AB där vi har köpt mätdosor till radonmätning har levererat en trevlig. och efficient service. samt Frank är mycket hjälpsam.
raul chagallo
raul chagallo
09:47 07 Dec 17
Bra information från Acatrain , engagerad och kunnig support trots att jag inte skulle handla deras produkter.
Stefan Spennare
Stefan Spennare
16:12 29 Nov 17
Tack för mycket bra support och bra information, jag rekommenderar er alla med radonproblem eller misstänkta radonproblem att ta kontakt med FrankMvh Fredrik
Fredrik
Fredrik
13:01 17 Nov 17
Jag beställde mätdosor direkt på radonmätning.se, och blev sedan kontaktet direkt af Frank på Acatrain Radonmätning AB, som visade sig vara en mycket trevlig person der verker veta mycket om radon och radonåtgärder. Han tog sig tid att lyssna och även efter mätningen kontaktede han oss igen, med bra tips om vad vi kunde göra efteråt.Jag kan därför rekommendera honom för alle frågor om radon och radonåtgärder.
Anders Foller Füchtbauer
Anders Foller Füchtbauer
09:25 16 Nov 17
Gott och professionellt bemötande. Jag är fastighetsmäklare och väl medveten om vikten av omsorgsfull analys.Jag kan varmt rekommendera ACATRAIN AB.
Henry Duhs
Henry Duhs
12:19 09 Nov 17
Mycket bra och proffsigt bemötande från Frank på ACATRAIN. Jag skulle absolut rekommendera igen .
Olle Carlander
Olle Carlander
10:34 09 Nov 17
Fredrik Thunberg
Fredrik Thunberg
21:27 01 Nov 17
Pratade med en man med brytning. När min första fråga var om resultaten togs fram på svenskt laboratorium blev han tveksam och frågade varför jag ville veta det. Han försvarade det med att han varit polis och kände sig förhörd! Han var inte öppen och informativ utan svävade på vilka han anlitade och hänvisade att han kunde lämna det till alla laboratorier. Helt irrelevant och ville inte få dessa frågor Han skrattade till istället för att svara korrekt. Kändes absolut inte seriöst. Väljer hellre ett företag som öppet kan deklarera sina tjänster.
Sonia Stefanusson
Sonia Stefanusson
12:38 18 Oct 18
js_loader
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB